Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Den social-revolutionære avis Dela Narodas mening om bolsjevistisk magtovertagelse

Teksten er en leder fra avisen Delo Naroda og blev bragt den 15. oktober 1917. Avisen blev udgave af De Socialrevolutionære.

 

Bolsjevikerne er ved at være klar til aktion. Det er en kendsgerning. Vi har oven i købet grund til at tro, at det er meningen, aktionen vil blive en væbnet aktion.

 

»Landet er modent til proletariatets og de revolutionære bønder diktatur. Det øjeblik er kommet, da det revolutionære slagord ”al magt til sovjetterne” omsider må realiseres«. Sådan skriver Rabotjij Put.

 

– – – Trotskij har protesteret mod tilbagetrækningen fra Petrograd af de revolutionære tropper, som skal forsvare byen, idet han regner sikkert med at få hjælp fra Petrograd-garnisonen til ’øjeblikkeligt’ at gennemføre dannelsen af en sovjetregering og et ’omgående’ forslag om fred ved alle fronter. »Ordenes tid er forbi. Timen er inde, da en afgørende og enig aktion fra alle sovjetterne kan redde landet og revolutionen – – –«. »Hvis arbejderne, hvis soldaterne og bønderne lider og venter, vil de vente forgæves på Den grundlovgivende Forsamling, ligesom de hidtil har ventet forgæves på at få jord. Hver dag bringer nye farer. Styrk kampen for den endelige sejr over revolutionens forræderi; proletariatet og garnisonen i Petrograd – revolutionens skæbne- er i Jeres hænder! – – –«

 

Det er den måde, som bolsjevikkerne opfordrer til en ’ny revolution’ på, til en opstand i løbet af de næste få dage.

 

Således lyder det i disse dage, hvor vi lider de sværeste nederlag ved fronten, som er lige uden for Petrograd, og hvor den vigtigste opgave er forsvar mod den ydre fjende, som står ved selve indfaldsvejene til byen. Vi hører råbet om opstand og borgerkrig på et tidspunkt, da det er klart for alle, som elsker deres fædreland, og som ønsker at forsvare det mod den ydre fjende, at nu er samling om den revolutionære front mere nødvendig end nogensinde.

 

Bolsjevikkerne har travlt. De mærker allerede, at et nyt omslag i stemningen blandt masserne er ved at modnes, og at deres nuværende dominerende indflydelse vil blive mindre. Og de ønsker at udnytte det gunstige øjeblik snarest muligt – – –.

Vores hukommelse er for kort. Vi glemmer allerede, at Kornilov-bevægelsen kom efter dagene den 3.-5. juli. Hvad vil der ske nu efter bolsjevikkernes nye aktion? En anden Kornilov­affære kan vise sig at være farligere end den første – – –.

 

Revolutionen burde samle alle sine kræfter mod den aktion, som bolsjevikkerne har stillet i udsigt. Lad en truende og forenet afvisning være svaret på opfordringen til en kriminel aktion i dette øjeblik, som er så alvorligt for vort land.

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk