Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Telegram fra zar Nikolaj 2. om urolighederne i Petrograd

Telegram fra zar Nikolaj 2. til Petrograds kommandant, generalløjtnant Khabalov.

 

Den 25. februar 1917

 

Modtaget den 25. februar 1917 ca. kl. 21.00.

 

Vi befaler, at urolighederne i hovedstaden skal undertrykkes allerede i morgen. Med tanke på krigstilstanden mod Tyskland og Østrig kan de under ingen omstændigheder tolereres.

 

Nikolaj

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk