Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Regeringens appel til befolkningen den 25. oktober 1917

Til folket.

 

Borgere! Frels fædrelandet, republikken og friheden! Sindssyge personer har startet en opstand mod den eneste regeringsmagt, som er valgt af folket – den provisoriske regering.

 

Medlemmerne af den provisoriske regering vil pligttro blive på deres poster og fortsætte med at arbejde for fædrelandets bedste, genoprettelsen af ro og orden og sammenkaldelsen af den grundlovgivende forsamling – – –.

 

Borgere, I må hjælpe den provisoriske regering. I må styrke dens autoritet. I må sætte Jer imod disse sindssyge personer, som udgør alle fjenderne af frihed og orden, deriblandt det gamle styres følgesvende, som ønsker at ødelægge revolutionens erobringer og fremtiden for vort kære fædreland.

 

Borgere, slut op om den provisoriske regering til forsvar for dens autoritet for at bevare ro og orden og for at skabe velfærd for alle mennesker i vort store fædreland – – –.

 

Tekst 25 | Oversigten over kildetekster | Tekst 27

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk