Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Oprettelse af den første sovjetregering, den 26. oktober 1917

Den 25. oktober 1917 faldt den provisoriske regering. Samme dag blev Den Anden Alrussiske Sovjetkongres oprettet. Den 26. oktober vedtog sovjetkongressen at indsætte en bolsjevistisk regering, der blev kaldt Folkekommissærernes Råd. Man erstattede den borgerlige betegnelse ’minister’ med det revolutionære og socialistiske ’folkekommissær’.

 

Den Alrussiske Kongres for Sovjetterne af arbejder-, soldater og bondedeputerede har besluttet:

  • Til at styre landet indtil indkaldelsen af den grundlovgivende forsamling skal der oprettes en midlertidig arbejder- og bonderegering, som skal hedde Folkekommissærernes Råd. Ledelsen af de enkelte grene af statslivet overdrages til kommissioner, hvis medlemmer skal sørge for, at det af kongressen vedtagne program bliver ført ud i livet i snævert samarbejde med arbejdernes, de kvindelige arbejderes, matrosernes, soldaternes, bøndernes og funktionærernes masseorganisationer. Regeringsmagten ligger hos et kollegium af disse kommissioners formænd, dvs. hos folkekommissærernes råd.
  • Kontrollen med folkekommissærernes virksomhed og retten til at afsætte dem ligger hos den Alrussiske Kongres for Sovjetterne af arbejder-, soldater- og bondedeputerede og dens centraleksekutivkomite.

I dette øjeblik består Folkekommissærernes Råd af følgende personer:

  • Formand for rådet Vladimir Uljanav (Lenin)
  • Folkekommissær for indenrigsspørgsmål A.l. Rykov
  • Folkekommissær for udenrigsspørgsmål L.D. Bronstein (Trotskij)
  • Ordfører for nationalitetsspørgsmål J.V. Djugasjvili (Stalin)

 

Tekst 30 | Oversigten over kildetekster | Tekst 32

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk