Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Zarens manifest om demokratiske reformer, den 17. oktober 1905

Kilde: https://community.dur.ac.uk/a.k.harrington/octmanif.html

 

Manifest af 17. oktober 1905: Om indførelsen af bedre orden i staten

Optøjerne og urolighederne i Sankt Petersborg, Moskva og mange andre dele af Vort imperium har fyldt Vores hjerte med dyb sorg. Ruslands regents ve og vel er uløseligt forbundet med hans folks, og landets sorg er også hans sorg. De nuværende uroligheder kunne føre til ustabilitet på landsplan og komme til at udgøre en trussel mod sammenholdet i Vor stat. Den ed, Vi aflagde som zar, tvinger Os til at sætte al Vor styrke, intelligens og magt ind på hurtigt at få gjort en ende på denne uro, som er så farlig for staten. De relevante autoriteter er blevet beordret til gøre det fornødne for at håndtere egentlige udbrud af vold og uorden og for at beskytte dem, der blot ønsker at udføre deres daglige dont i fred. På grund af behovet for med største hast at træffe foranstaltninger for at bringe fred til landet, har Vi imidlertid besluttet, at regeringen bør udføre et forenet arbejde. Vi har derfor beordret regeringen til at tage følgende skridt, som er i overensstemmelse med Vores ubøjelige vilje:

  1. Folket skal tildeles grundlæggende borgerlige friheder, herunder personlig ukrænkelighed, religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed samt foreningsfrihed.
  2. De samfundsklasser, der for øjeblikket nægtes stemmeret, skal have ret til at deltage i Dumaen, såvidt som det er muligt i den korte periode indtil Dumaen sammenkaldes, og målet med dette er almen stemmeret. Den Duma, der allerede er blevet tilrettelagt, skal ikke forsinkes.
  3. Det fastlægges som en uomstridelig regel, at en lov ikke kan træde i kraft, før den er blevet godkendt af Statsdumaen, og folkerepræsentanter får mulighed for at deltage i tilsynet af regeringsmagtens lovgyldighed.   

Vi opfordrer alle Ruslands sande sønner til at komme deres hjemland i hu, til at hjælpe til at sætte en stopper for disse uhørte optøjer og til at vie al deres styrke til at genoprette freden i deres fødeland. 

 

Oversat fra engelsk af Rebekka Hjelholt Svendsen.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk