Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjetkongressens udtalelse om at overtage magten

Til alle arbejdere, soldater og bønder!

 

Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejdere og soldater er åbnet. Den repræsenterer det store flertal af sovjetterne, herunder et antal repræsentanter fra bondesovjetterne – – –.

 

Støttet af et overvældende flertal af arbejderne, soldaterne og bønderne og på grundlag af den sejrrige opstand blandt arbejderne og garnisonen i Petrograd beslutter kongressen hermed at overtage regeringsmagten.

 

Den provisoriske regering er afsat, og de fleste af dens medlemmer er under arrest.

 

Sovjetregeringen vil straks foreslå en demokratisk fred til alle nationer og en øjeblikkelig våbenhvile på alle fronter. Den vil sikre overførelsen af al jord uden erstatning – godsejernes, zarfamiliens og klostrenes – til bondekomiteerne; den vil forsvare soldaternes rettigheder og gennemføre en fuldstændig demokratisering af hæren, den vil oprette arbejdernes kontrol over industrien, den vil sikre indkaldelsen af den grundlovgivende forsamling på den fastsatte dato, den vil forsyne byerne med brød og landsbyerne med varer, som er yderst nødvendige, den vil sikre alle nationaliteter i Rusland deres ret til selvbestemmelse.

 

Kongressen opfordrer soldaterne i skyttegravene til at være årvågne og beslutsomme. Sovjetkongressen nærer tillid til, at den revolutionære hær vil vide at forsvare revolutionen mod alle imperialistiske angreb, indtil den nye regering har sluttet en demokratisk fred, som den direkte foreslår alle nationer.

 

Kornolovisterne – Kerenskij, Kaledin og andre – gør deres yderste for at føre tropper mod Petrograd. Adskillige regimenter, som er blevet svigtet af Kerenskij, har allerede sluttet sig til oprørerne.

 

Soldater! Gør modstand mod Kerenskij, som er en kornolovist! Vær på vagt!

 

Personale ved jernbanerne! Stands alle troppetransporter, som sendes mod Petrograd af Kerenskij!

 

Soldater, arbejdere, funktionærer! Revolutionens og den demokratiske freds skæbne er i jeres hænder!

 

Længe leve revolutionen!

 

Den alrussiske sovjetkongres af arbejdere og soldater.

 

Repræsentanter for bøndernes sovjetter

 

Tekst 32 | Oversigten over kildetekster | Tekst 34

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk