Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Beskrivelse af det første møde i Petrograd­sovjetten den 27. februar 1917

Teksten er et uddrag af N.N. Sukhanovs beskrivelse af Petrogradsovjettens første møde. Teksten stammer fra hans bog om revolutionen (engelsk: The Russian Revolution 1917: A Personal Record).

 

Den 27. februar 1917

  

Dumaens bygning, Tauris Paladset. Jeg albuede mig gennem mængden fra Katherinahallen til de værelser, hvor sovjetten var samlet. Salen var helt fuld. Sokolov løb rundt og gav ordrer og anviste plads til de delegerede. – – – Han forklarede dem, der var til stede, hvilken slags stemme de havde; enten rådgivende eller besluttende eller slet ingen. I særdeleshed forklarede han mig, at jeg havde en stemme – jeg husker ikke hvilken slags. Men naturligvis havde disse afgørelser, – – – ikke den fjerneste praktiske betydning. Klokken 24.00 præcis åbnede han mødet i sovjetten, – – – Kerenskij viste sig et kort øjeblik. Jeg følte nu ikke mere længsel efter begivenhedernes centrum. Jeg havde ingen følelse af at blive holdt ude fra den levende proces. Jeg var i de store begivenheders smeltedigel, revolutionens laboratorium. – – –

 

Da mødet blev åbnet var der omkring 250 delegerede, men nye grupper kom strømmende ind i hallen; Gud ved med hvilke mandater og intentioner. – – –

 

 

– – – Jeg ved ikke, hvad der skete med Chkheidze, den senere permanente formand for sovjetten.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk