Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Opråb fra Petrogradsovjettens eksekursivkomite i Izvestija

27. februar 1917

 

Borgere: Repræsentanter for arbejderne, soldaterne og indbyggerne i Petrograd, som har holdt et møde i Dumaens bygning, bekendtgør, at den første samling, bestående af ovennævntes repræsentanter, vil finde sted klokken syv i Dumaens bygning. Alle de militære enheder, som har taget folkets parti, skal øjeblikkelig vælge en repræsentant for hvert kompagni. Fabriksarbejderne skal vælge en for hver tusinde arbejdere. Fabrikker med mindre end tusinde arbejdere, skal hver vælge en repræsentant.

 

Den Foreløbige Eksekutivkomite i Petrograd Arbejdersovjet.

 

Borgere: De soldater, der er gået over på folkets side, har været på gaderne siden i morges, uden at få hverken vådt eller tørt. Sovjetten, arbejderne, soldaterne og Petrograds indbyggere gør sig alle anstrengelser for at sørge for mad til soldaterne. Men det er vanskeligt i øjeblikket at organisere levnedsmiddelforsyningen effektivt. Sovjetten appellerer til jer, borgere, om at sørge for soldaterne, så godt som I kan.

 

Den Foreløbige Eksekutivkomite i Petrograds Arbejdersovjet.

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk