Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Telegram fra generalløjtnant Khabalov

Telegram fra generalløjtnant Khabalov til general Alekseev i Mogilev. Telegrammet er sendt den 27. februar kl. 20.10 og modtaget den 28. februar kl. 00.55.

 

Den 27. februar 1917

 

Jeg beder Dem meddele Hans Majestæt, at jeg ikke kan udføre hans ordre om at genoprette ro og orden i hovedstaden. Flertallet af tropperne har lidt efter lidt vægret sig ved at adlyde, og de vil ikke kæmpe mod mytteristerne. Andre enheder er gået sammen med mytteristerne og har rettet deres våben mod Hans Majestæts trofaste tropper. De loyale troppeenheder har hele dagen kæmpet mod mytteristerne, og har lidt store tab. Henimod aften behersker de oprørske tropper størstedelen af byen. Den lille del af de forskellige regimenter, som er forblevet loyale, har under generalmajor – – – forskanset sig Vinterpaladset (Zarens vinterresidenspalads). Med disse vil kampen blive fortsat.

 

Generalløjtnant Khabalov

Militærkommandant i Petrograd.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk