Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

J. Stinton om sine iagttagelser i Petrograd den 25. februar 1917

Teksten er skrevet af den engelske journalist J. Stinton. Han udgav artikler om sine iagttagelser i Petrograd i 1917. Artiklerne udkom i 1917 og har dagbogskarakter, hvilket ikke behøver at betyde, at de er skrevet ned selve dagen.

 

Den 25. februar 1917

 

Imidlertid var det blevet tid til at gå på arbejde. Den almene atmosfære i byen var yderst spændt og manglen på færdselsmidler var meget generende. Dette betød, at alle, som ville på arbejde, måtte gå til fods. Man bemærkede, at politi i uniform ikke var til stede, men at soldaterne var opstillet på hovedfærdselsårerne, og at der på en eller to af broerne, som førte over de mange kanaler, var opstillet kanoner. På trods af dette hindrede soldaterne ikke menneskemængden i at samles i grupper. De råbte uophørligt: »Vi vil have brød«.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk