Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Artikel af Lenin den 30. september 1917

Efter urolighederne i Petrograd i juli 1917 gik Lenin under jorden. Han opholdt sig det meste af tiden i Finland, hvor han skrev artikler og breve til sine partifæller i Petrograd, bl.a. denne artikel fra den 30. september 1917.

 

At undlade at tage magten nu, at ’vente’, at ’sludre’ i Centralkomiteen, at nøjes med at ’kæmpe for sovjetten og dens kongres’, er det samme som at ødelægge revolutionen.

 

Når jeg tænker på, at Centralkomiteen har ladet være med så meget som at besvare mine breve – – –, føler jeg mig nødsaget til at betragte det som en ’svag’ antydning af Centralkomiteens uvilje mod at overveje dette spørgsmål (om at tage magten nu), en svag antydning af at ville lægge mundkurv på mig og foreslå, at jeg trækker mig tilbage. 

 

Jeg føler mig nødsaget til at trække mig ud af Centralkomiteen, hvilket jeg hermed gør, så jeg kan få frihed til at drive propaganda blandt partiets almindelige medlemmer og på partikongressen.

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk