Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Fire forslag til plaketten på Leninstatuen

I 2004 føg den danske debat om en Leninstatue på Arbejdermuseet i København. Statuen står i museets gård, og debatten gik på, om man skulle skrive på en plakette på statuens sokkel, at Stalin var en bøddel og massemorder. Museet afviste at sætte plaketten op, da man mente, at det var udtryk for den daværende borgerlige regerings ønsker og ikke et udtryk for videnskabelig historieformidling.

Berlingske Tidende bad den 27. maj 2014 fire danskere komme med deres forslag til, hvad der skulle stå på plaketten, hvis den blev sat op.

  1. Søren Søndergaards (MF for Enhedslisten) forslag.

  2. Bent Jensens (historiker) forslag.

  3. Bjørn Nørgaards (kunstners) forslag.

  4. Søren Hein Rasmussens (historiker) forslag.

 

Tekst 41 | Oversigten over kildetekster 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk