Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Petrogradsovejettens dekret om jord

Dekretet om jord blev vedtaget på den 2. Alrussiske Kongres.

  1. Godsejernes ejendomsret til jorden ophæves øjeblikkeligt uden nogen slags erstatning.
  2. Godsejernes ejendomme, ligesom al jord der tilhører zarfamilien, al kloster­ og kirkejord med alle disses levende og døde inventar, herregårdsbygninger og alt tilbehør, overgår til distriktsjordkomiteernes og bonderepræsentanternes kredssovjetters disposition, indtil disses konstituerende forsamling er trådt sammen.

  3. Al beskadigelse af den konfiskerede ejendom, som herefter tilhører hele folket, betragtes som en grov forbrydelse og straffes af revolutionsdomstolen. Bonderepræsentanternes kredssovjetter tager alle nødvendige forholdsregler til at opretholde den strengeste orden ved konfiskeringen af godsejernes ejendomme ved at oprette en nøjagtig fortegnelse over al ejendom som konfiskeres og ved at holde en streng revolutionær bevogtning af hele det landbrug, som overgår til folket, med alle dets bygninger, redskaber, husdyr, levnedsmiddelforråd osv.

Formanden for Folkekommissærernes Råd

 

Vladimir Uljanov-Lenin

 

Tekst 34 | Oversigten over kildetekster | Tekst 36

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk