Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Opråb fra Den militær-revolutionære komité

Revolutionen har sejret!
Den 25. oktober (7. november).

 

Samtlige jernbanestationer, telegrafen, telefoncentralen og hovedpostkontoret er blevet besat. Vinterpaladset og generalstaben er blevet koblet ud af telefonnettet. Rigsbanken er blevet indtaget. Vinterpaladset, generalstaben og de omliggende områder er omringede. Stødbataljonerne er splittet. Officersaspiranterne er lamslåede. Panserkøretøjerne er gået over på revolutionskomiteens side. Kosakkerne nægter at adlyde den provisoriske regering. Den provisoriske regering er styrtet. Magten er overtaget af Petrograds arbejder­ og soldaterråds revolutionskomite.

 

I Petrograd ligger magten i hænderne på Petrogradsovjettens militære revolutionskomite. Komiteen opfordrer fronten og hjemmebefolkningen til ikke at lade sig provokere, men i stedet at støtte Petrograds sovjet og det nye revolutionære regime, der øjeblikkeligt vil tilbyde en retfærdig fred, overlade jorden til bønderne og indkalde en grundlovgivende forsamling. Magten ude i landet er overtaget af arbejder-, soldater- og bondesovjetterne.

 

Petrogradsovjettens militære revolutionskomité.

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk