Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Indberetning fra det hemmelige politi den 24. februar 1917

Den 24. februar 1917

 

Indberetning fra det hemmelige politi til indenrigsministeren, og militærkommandanten.

  1. Arbejdernes strejke, som begyndte i går i forbindelse med brødmanglen, fortsatte i dag. I løbet af dagen nedlagde arbejderne på 131 fabrikker arbejdet. I alt strejkede 158.583.
  2. Efter at arbejderne var kommet til fabrikkerne om morgenen, besluttede mange at strejke. Nogle gik hjem og nogle gik ud på gaderne, hvor de lavede uroligheder.
  3. Klokken 9 om formiddagen, efter at arbejderne var kommet til Aivas fabrikken for at arbejde, blev der organiseret et møde, som blev holdt i bilafdelingen. Talere, som var kommet udefra, gav udtryk for deres utilfredshed med regeringen; de opfordrede arbejderne til enighed og til gennem demonstrationer at kræve af Dumaen, at den afsatte den nuværende regering. Samtidig understregede talerne, at hvis arbejderne handlede, så ville de ikke bare blive støttet af deres kolleger, men også af mange funktionærer ved jernbanerne, sporvejene, telegrafen og postvæsenet. Kravet skulle følges op af demonstrationer, men der skulle ikke forøves ødelæggelser. De skulle gå ud på gaderne i grupper, ikke samles i store mængder, og de skulle forsøge at nå Dumaen (Tauride Palæet) klokken 3 om eftermiddagen. Til slut blev en resolution, som krævede den nuværende regerings afgang, vedtaget.
  4. En menneskemængde på cirka 3000, som gik langs Nevskij-boulevarden, stoppede ved nr. 80. De lyttede til en taler, som opfordrede dem til at møde frem den næste dag klokken 12 i nærheden af Kazankatedralen (Zna­ menskijpladsen).

 

Chefen for det hemmelige politi

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk