Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Den bolsjevistiske avis Rabetjij om bolsjevistisk magtovertagelse

Teksten er en leder fra avisen Rabetjij Pul, skrevet den 13. oktober. Rabetjij Pul blev udgivet af bolsjevikkerne, efter at Pravda var blevet lukket.

 

Al magt til sovjetterne – det betyder en total afskaffelse af alle regeringsorganer, store og små.

 

Al magt til sovjetterne – det betyder valg af og mulighed for udskiftning af enhver ’leder’, stor og lille.

 

Al magt til sovjetterne betyder valg af og mulighed for udskiftning af ’udøvere af myndighed’ i byerne og på landet, i hær og flåde, i ’administrationen’ og ’institutioner’, ved statsbanerne og ved post- og telegrafvæsenet.

 

Al magt sovjetterne betyder proletariatets og de revolutionære bønders diktatur.

 

Proletariatets og de revolutionære bønders diktatur betyder det hårdt arbejdende flertals diktatur over det udbyttende mindretal, over kapitalister, over spekulanter og bankierer, til fordel for en demokratisk fred, til fordel for arbejdernes kontrol over produktion og fordeling af varer, til fordel for jord til bønderne, til fordel for brød til folket.

 

Proletariatets og de revolutionære bønders diktatur betyder et åbent diktatur, et diktatur for masserne, gennemført for alles øjne uden sammensværgelser eller arbejde bag kulisserne.

 

Proletariatets og bøndernes diktatur betyder et diktatur, som ikke vil bruge vold mod masserne; det betyder et diktatur gennem massernes vilje, et diktatur, som vil tæmme viljen hos fjenderne af disse masser.

 

Det øjeblik er kommet, da det revolutionære slagord ’al magt til sovjetterne’ omsider må realiseres.

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk