Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hyrdebrev fra den polske primas i 1936, August Hlond

 Fra midten af 1930´erne voksede antisemitismen stærkt i Polen. Den daværende Primas for den polske kirke; August Hlond (1881-1948) skrev følgende hyrdebrev i en bestræbelse for at dæmme op for den voksende antisemitisme.

Oversat fra engelsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Der vil forblive at være et jødisk problem, hvor der er jøder. Det er et faktum, at jøder bekæmper den katolske kirke, at de er fritænkere og udgør en avantgarde for ateisme, bolsjevisme og revolution. Det er rigtigt, at jøderne svindler, udøver åger og beskæftiger sig med hvid slavehandel. Det er også rigtigt, at den jødiske ungdom udøver en dårlig påvirkning på den katolske ungdom ud fra en etisk og religiøs synsvinkel. Det er et faktum, at jøder fører krig mod den katolske kirke, at de er dybt rodfæstede i fri tænkning og at de udgør avantgarden i ateismen samt den kommunistiske og revolutionære bevægelse. Det er et faktum, at jøder har en undergravende indflydelse på moralen, og at deres forlag og bladhuse udspreder pornografi. Det er rigtigt, at jøder ud over at hengive sig til svindel, bedrag og åger også driver prostitution. Det er rigtigt, at fra et religiøst og moralsk synspunkt så har jødisk ungdom en negativ indflydelse på katolske unge i skolerne.      

Men lad os være retfærdige. Ikke alle jøder er sådan. Det er godt at undgå jødiske forretninger og boder på markedet. Men det er ikke i orden at smadre jødiske forretninger. Det er godt at beskytte sig over for den jødiske moralske indflydelse, men det er helt utilstedeligt at angribe, slå eller kvæste jøder. I en jøde skal du elske og respektere et menneskeligt væsen, din næste!

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk