Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Jozef Pilsudskis tale den 22. maj 1926 efter statskuppet

Józef Piłsudski begik et statskup i 1926. Han begrundede det med kaos i det politiske liv og med truslen om et fascistisk kup.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen

 

Når brødre elsker hinanden, er båndet mellem dem stærkere end noget andet. Når brødre skændes og båndene brydes, så er deres skænderier også stærkere end noget andet. Det er det menneskelige livs lov. Det var den lov vi levede med under kampene i vores hovedstad. Ned i denne jord sank blodet fra begge sider, ned i den jord, som er lige så kær og dyrebar for begge. Lad dette varme blod, blodet fra nogle af de mest dyrebare soldater i Polen, så et nyt broderskab i jorden under vore fødder, lad der vokse en fælles sandhed op. Må Gud den Almægtige have medlidenhed med os og vore synder. Må han tilgive os og fjerne sin straffende hånd, når vi nyfødte genoptager vores poster.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk