Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Dekret udstedt af Józef Piłsudski d. 14. november 1918

Józef Piłsudski(1867-1935) udråbte den polske republik i 1918. Hans militære baggrund kom ham til gavn. Vestmagterne tøvede med at anerkende ham, fordi han havde været på tyskernes og østrigernes side under 1. verdenskrig.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Artikel 1:

Jeg tiltræder som foreløbige statsoverhoved, med øverste myndighed i den polske Republik. Denne stilling holder jeg indtil indkaldelsen af den lovgivende Sejm (parlament).

 

Artikel 2:

Den polske republiks regeringer udpeget og ansvarlige over for mig, indtil parlamentets sammensættes og der udpeges ministre.

 

Artikel 3:

Love og bestemmelser vedtaget af Ministerrådet skal have min godkendelse, før de har virkning, medmindre loven selv bestemmer andet.

 

Artikel 4: 

Statsministeren skal også signere lovene, før de bliver gældende.

 

Artikel 5: 

Domstolene afsiger domme i den polske republiks navn.

 

Artikel 6: 

Alle embedsmænd i den polske stat skal afgive samme troskabsed til republikken som ministrene afgiver.

 

Artikel 7: 

Udnævnelse af højtstående embedsmænd skal følge bestemmelserne, der siger, at de skal godkendes af mig efter forslag fra statsministeren og de konkrete ministre.

 

Artikel 8: 

Det første statsbudget for den polske Republik skal vedtaget af regeringen og forelægges mig til godkendelse.

 

Udstedt i Warszawa den 22. november 1918.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk