Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt (Den hemmelige tillægsprotokol)

Sovjetunionen og Det Tyske Rige indgik i 1939 en ikke-angrebspagt. Til pagten var der en hemmelig protokol, hvor de to parter delte Østeuropa imellem sig.

Oversat fra tysk af Jens Jørgen Nielsen.

 

I forbindelse med underskrivelsen af ikke-angrebspagten mellem Det Tyske Rige og Sovjetunionen har de underskrivende befuldmægtigede fra hver side i al fortrolighed afklaret situationen omkring de to parters interessesfærer i Østeuropa. Dette har ført til følgende resultat:

[…]

Stk. 2: I tilfælde af en territorial-politisk ændring af den polske stats grænser vil grænsen mellem Tysklands og Sovjetunionens grænsesfærer nogenlunde afgrænses af floderne Weichsel, Narew og San. Spørgsmålet om det er i de to parters gensidige interesser og ønskværdigt for begge parter at der fortsat eksisterer en polsk stat, det kan først blive afgjort af den fremtidige politiske udvikling. Uanset hvad vil begge parter løse problemet under en gensidig og venskabelig forståelse.

[…]

Stk. 4. Denne protokol bliver holdt hemmelig af begge parter.

 

Moskva den 23. august, 1939

 

For Det Tyske Riges regering

 

Med fuldmagt fra Sovjetunionens regering

 

v. Rippentrop                                            V.Molotov

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk