Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

De fleste israelere mod- sætter sig indrømmelser i spørgsmålet om Jerusalem

Der bliver med jævne mellemrum lavet statistiske undersøgelser af, hvordan den israelske befolkning stiller sig til f.eks. dannelsen af en palæstinensisk stat på israelsk jord og i den forbindelse også spørgsmålet om, hvad der skal ske med Østjerusalem. Disse problemer er omgærdet med store følelser, og de falder ofte forskelligt ud afhængigt af, hvordan spørgsmålene er udformet. I den nedenfor omtalte undersøgelse har israelerne taget stilling til, om en fredsaftale må inkludere opgivelsen af Østjerusalem, og svaret er et rungende nej.

 

14. april 2008

 

Af Abe Selig

71 % af israelerne modsætter sig en freds-
aftale, der ville medføre overdragelsen af Jerusalems gamle by og Tempelbjerget til palæstinenserne, viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Begin-Sadat Centret for strategiske studier i søndags.
Resultatet viser, at 59 % af de adspurgte mener, at premierminister Ehud Olmert faktisk forhandler om en deling af byen på trods af regeringens afvisning af, at den gør noget sådant.

Begin-Sadat Centret havde spurgt 510 voksne israelske jøder i tidsrummet mellem 19. og 27. marts. Undersøgelsen indgår i en større undersøgelse af israelernes holdning til Jerusalems politiske fremtid forud for en konference denne uge med titlen Passer vi i sandhed på Jerusalem?
»Offentligheden føler, at palæstinenserne er efter mere end bare Jerusalems gamle by. Den frygter, at de vil fortsætte med at angribe Israel, selv hvis der kan indgås en aftale om byen«, sagde Beginadat Centrets direktør, professor Efraim Inbar, som en reaktion på undersøgelsesresultaterne.


[…]

 

Et andet resultat af undersøgelsen viste, at 62 % var imod, at Jerusalems status blev diskuteret inden for rammerne af forhandlinger om fred med palæstinenserne. 33 % var for eller muligvis for, at Jerusalems status blev diskuteret i denne sammenhæng.
Men uanset dette så mente altså 71 % af de adspurgte, at Israel ikke skulle acceptere at give byens arabiske kvarterer til palæstinenserne, inklusive Jerusalems gamle by og Tempelbjerget mod en endelig afklaring af det palæstinensiske spørgsmål og en deklaration om, at konflikten med den arabiske verden var bragt til ophør.

 

[…]

 

48 % af de adspurgte mente, at man ikke behøvede at tage diasporajødernes mening i betragtning, medens 38 % mente, at det skulle overvejes at høre deres opfattelse.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1207650002570

 

Tekst 14 | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk