Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Bygning af en synagoge på Tempelbjerget

Da det blev klart, hvor massiv den israelske modstand var mod at give indrømmelser, hvad angik Tempelbjerget, foreslog Overrabbinatet bygningen af en synagoge på Tempelbjerget.

 

August 2000

 

Israels Overrabbinat har overvejet et forslag om at bygge en synagoge på Tempelbjerget. Debatten om dette forslag antages at være blevet lagt på hylden pga. pres i kulissen fra den israelske regering, der er bevidst om sandsynligheden for voldsomme reaktioner fra de palæstinensiske muslimer.
Protesterende arabiske aviser har udtrykt arabisk frygt for, at »den israelske regering er på vej til at ændre sin politik i dette spørgsmål«.

 

[…]

 

»Det er et kriminelt forslag – en direkte krigserklæring«, sagde Jerusalems mufti Ikrema Sabri (udpeget af Arafat) som reaktion på forslaget, idet han tilføjede, at »disse kriminelle intentioner kan sætte hele regionen i kog, for muslimerne har ikke blot tænkt sig at sidde og se passivt til, medens deres helligsteder bliver stjålet fra dem«.

Hamas’ leder og grundlægger, sheikh Ahmed Yassin, advarede om, at »ødelæggelsen af Al-Aqsa moskeen vil blive efterfulgt af ødelæggelsen af Israel«.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.revelations.org.za/TempleMount.htm#LatestNews

 

Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk