Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Modstand mod at lade jøder betræde Tempelbjerget

Overrabinatet besluttede efter Seksdageskrigen i 1967, at det ifølge halakisk lov var troende jøder forbudt at betræde Tempelbjerget, dels fordi de var besmittet med dødens urenhed, og dels fordi ingen ved, hvor Devir, der ifølge halakisk lov kun må betrædes af ypperstepræsten på Yom Kippur, lå henne.

Imidlertid er Overrabinatets afgørelse blevet udfordret af såvel religiøse som verdslige ledere i Israel. Begge parter hævder, at jøder har ret til at komme overalt på Eretz Israels jord. September 2000 gik Sharon op på Tempelbjerget, og hvert år prøver Temple Mount Faithfulls tilhængere ligeledes at gå derop. Uanset hvem der gør det, udløser det voldsomme reaktioner fra palæstinensisk side.

Teksten er fra 21. januar 2002.

 

21. januar 2002

JERUSALEM

Rapporter om, at premierminister Ariel Sharon på Shin Bets[1] anbefaling planlægger at lade jøder gå op på Tempelbjerget for første gang siden september 2000, skabte vildt postyr blandt israelske og palæstinensiske politikere, der samstemmende advarer om, at det vil føre til en eskalering af konflikten mellem israelere og palæstinensere.
»Sharon bærer ansvaret for at drukne os alle i en syndflod af terror«, sagde Meretz leder Yossi Sarid. »Det vil føre til et blodbad«, advarede Knesset-medlem Abdel Malik Dehamshe (United Arab List), der leder den islamiske bevægelse. »Vi ved alle, hvad der skete, da Sharon (dengang oppositionens leder) besøgte stedet«, sagde Dehamshe. Sharons besøg sent i september 2000 blev efterfulgt af en serie af opstande og førte til sammenbruddet i den syv år gamle Oslo-fredsproces.

Men Jerusalems borgmester, Ehud Olmert, sagde, at han støtter jøders tilbagevenden til Tempelbjerget. Han sagde, at han ikke var bekendt med nogen nylig beslutning fra Shin Bet om at tillade det, men han sagde, at han vidste, at de støttede det.
»Det er på tide at jøder bliver givet det samme privilegium som muslimer til at besøge det helligste og vigtigste sted i jødisk historie«, sagde Olmert. »Det kan iscenesættes på en fredelig måde. Vi er ikke ude på at vække nogens modstand. Arabiske Knesset-medlemmer, der hævder, at jøders adgang til Tempelbjerget vil udløse vold, er Palæstinensisk Autoritets (PNA) ’provokatører’ og fuldstændigt illoyale over for Israel«.

Men i et radiointerview i Voice of Palestine, sagde sheikh Ikrema Sabri, Jerusalems mufti, at jøders nærvær på Tempelbjerget i Jerusalem uden tvivl ville eskalere til vold, og en sådan vold vil Israel bære ansvaret for, sagde Sabri.

Knesset-medlem Ran Cohen (Meretz) sagde, at alle har ret til at betræde Tempelbjerget. Men siden regeringen har overdraget kontrollen med Tempelbjerget til den islamiske waqf, så bør besøg der koordineres med waqf og ikke »gennemføres på en måde, der vil skabe strid og blodsudgydelse«.

Radiostationen Voice of Judea påpegede, at jøder forventes at finde sig i diskrimination i deres eget land for på den måde at undgå at ophidse araberne. »Hvis Israel virkeligt ønsker at gøre araberne glade, så behøver de bare at foretage et øjeblikkeligt kollektivt hop ud i havet«, kommenterede Voice of Judea.

 

[…]

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen:

http://web.israelinsider.com/Articles/Politics/7.htm

 

[1] Det meget effektive israelske efterretningsvæsen.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk