Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Temple Mount Faithfulls langsigtede og kortsigtede målsætninger

Langsigtede mål

 1. Befri Tempelbjerget fra den arabisk islamiske besættelse. Klippemoskeen og Al-Aqsa moskeen blev anbragt på dette jødiske og bibelske helligsted som et specifikt tegn på islams erobring og dominans. Tempelbjerget kan aldrig blive indviet i Guds navn uden fjernelsen af disse hedenske helligdomme. Det er blevet foreslået, at de kan rives ned og genopbygges i Mekka.

 2. Indvi Tempelbjerget i Guds navn, så det kan blive Israels moralske og åndelige centrum, det jødiske folks centrum og hele verdens centrum i overensstemmelse med alle hebraiske profeter. Det er profeteret, at indvielsen af Tempelbjerget og templet selv vil fokusere Israel på at opfylde den vision og mission som på Sinai Bjerg blev givet til det jødiske folk om, at de skal være Guds udvalgte folk, en hellig nation, og en nation af præster og at blive et lys for alle folkeslagene (Esajas Bog 42.6), så at Guds navn kan blive æret af alle nationer og den bibelske forskrift for, hvordan man skal leve, kan gennemtrænge hele verden.

 3. Genopbygge templet i overensstemmelse med de gamle hebræiske profeters ord. Dette tempel vil blive et bønnehus for hele Israels folk og for alle nationer.

 4. Tilvejebringe et bibelsk samlingspunkt, så at hele Israel kan opfylde budet om at modes tre gange om året ved Guds religiøse fester og på det sted, hvor Gud evigt etablerede sit navn.[1]

 5. Gøre det bibelske Jerusalem til den virkelige, udelte hovedstad i landet Israel.

 6. Afvise de falske ’fredsforhandlinger’, der vil resultere i Israels opdeling og være et brud på Guds pagt. Gud lovede til Abraham og hans slægt, at landet Israel og dets grænser er evige og kan ikke deles op og gives til andre folk og nationer.

 7. Støtte bosættelser i Jerusalem, Judæa, Samaria og Golan-højderne, da de er hellige steder. Ingen har ret til at trodse Guds ord og vilje ved at beordre bosætterne til at opgive bosættelserne. I den bibelske tid befalede Gud Israels folk at bosætte sig i hele landet. Dette bud har fuld gyldighed i dag. Den hellige forbindelse og pagt mellem Gud, Israels folk og Israels land er evig.

 

Kortsigtede mål

 1. At styrke bevægelsens organisatoriske struktur i Jerusalem for på den made bedre at kunne arbejde for de langsigtede mål.

 2. At skærpe Israels folks opmærksomhed på deres nations betydning i Guds frelsesplan. Dette vil blive gennemført på forskellig måde (a) uddannelse af ungdommen, (b) oprettelse af ungdomsklubber, (c) publicering og fremmelse af relevant undervisningsmateriale.

 3. At demonstrere over for Israels folk hvorledes Tanakkkens profetier opfyldes.

 4. Offentligt at fremføre ’Tempel Bjergets’ og ’Israels Land Bevægelsens’ synspunkter i aviser, løbesedler, plakater, nyhedsbreve, radio og fjernsyn.

 5. At købe et hus i det bibelske Jerusalems gamle by nær Tempelbjerget for der at oprette et åndeligt og uddannelsesmæssigt center, der er åbent for alle. Den fire tons tunge hjørnesten vil blive opbevaret og udstillet på dette sted. Denne det tredje tempels første sten vil snart blive nedlagt.
 6. At organisere konferencer med henblik på at studere spørgsmål, der vedrører Tempelbjerget og det tredje tempel.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.templemountfaithful.org/obj.htm

 

[1] De tre jødiske valfartsfester:

Sukkot/ Løvhyttefest fejres i september-oktober. Nationalt begrundet til minde om ørkenvandringen.

Pesach/ Påske fejres i marts-april. Nationalt begrundet til minde om exodus fra Egypten under Moses’ ledelse.

Shavuot/ Ugefesten fejres i maj-juni. Nationalt begrundet til minde om Moses’ modtagelse af tavlerne på Sinai Bjerg.

Disse tre fester er det principielt religiøs pligt for jøder at fejre på Tempelbjerget.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk