Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 11

Neville Chamberlain: Fred i vor tid, den 30. september 1938

Efter indgåelse af München-overenskomsten indgik Chamberlain og Hitler en aftale, der sammen med München-overenskomsten skulle sikre freden i Europa. Det var denne aftale, Chamberlain henrykt viste den engelske befolkning, da han vendte hjem fra Tyskland. Det var ved denne lejlighed, at han sagde, at aftalen sikrede »…fred i vor tid…«.

 

Vi, den tyske fører og rigskansler og Storbritanniens premier­minister, har i dag haft en ny samtale, i hvil­ken vi enedes om at fastslå, at Storbritanniens og Tysklands indbyrdes forhold er af overordentlig stor betydning for de to lande og for Europa.

Vi betragter den i nat underskrevne overenskomst og den en­gelsk-tyske flådeaftale som symbolsk for vore to folks ønsker om aldrig at føre krig med hinanden igen. Vi har besluttet, at rådslagnings­metoden skal være den metode, der skal anvendes ved­rørende ethvert spørgsmål imellem vore to lan­de, og vi er be­sluttede på at fortsætte vore an­stren­gelser for at fjerne alle an­ledninger til menings­for­skel­ligheder for på den måde at sikre og betrygge freden i Europa.

 

A. Hitler

NeviIle Chamberlain.

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk