Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 12

Hubert Masariks rapport

Dr. Hubert Masarik fra det tjekkoslovakiske uden­rigsministerium skrev den officielle tjekko­slovakiske rapport om München-mødet. Rapporten afspejler således den tjekkoslovakiske regerings syn på ’stor­magternes aftale’.

 

Klokken 1,30 om natten blev vi ført ind i salen, hvor konferencen havde været afholdt. ---­

Mr. Chamberlain gabede ustandseligt uden at gøre noget forsøg på at skjule sin gaben. Jeg spurgte M. Daladier og M. Leger, om de ventede en deklara­tion eller et svar fra vor regering på overens­komsten. M. Daladier var iøjenfaldende nervøs. M. Leger sva­rede, at de fire statsmænd ikke havde megen tid. Han tilføjede hastigt og med overfladisk tilfældig­hed, at der ikke krævedes noget svar fra os, at de betragtede planen som vedtaget, at vor regering selvsamme dag, senest kl. 5 om eftermiddagen, skulle sende sine repræsen­tanter til Berlin til kom­missionsmødet, og endelig, at den tjekkoslo­vakiske embedsmand, som skulle sendes, måtte være i Berlin om lørdagen for at fastsætte enkelthederne ved rømningen af første zone. Atmosfæren var, sagde han, ved at blive farlig for hele verden.

Han talte brutalt til os. Dette var en fransk­mand, som meddelte dommen uden ret til appel eller mu­lighed for forandring.

Mr. Chamberlain skjulte ikke sin træthed. De gav os et nyt kort, der var rettet en lille smule. Så var de færdige med os, og vi kunne gå. Den tjekko­slo­va­ki­ske republik, således som den var fastlagt ved græn­serne i 1918, var ophørt at eksistere.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk