Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 10

München-overenskomsten, den 29. september 1938

Med München-overenskomsten ønskede stormagterne at sikre, at ’det tjekkoslovakiske problem’ ikke skulle give anledning til større konflikter i Europa. Overenskomsten blev indgået mellem Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien. Tjekkoslovakiet havde ingen reel indflydelse på ’aftalens’ indhold.

 

Tyskland, Det forenede Kongerige, Frankrig og Italien har i be­tragtning af, at man principielt er enedes om afståelsen af det sudeter­tyske område til Tyskland, sluttet følgende overenskomst angående de nærmere bestemmelser vedrørende den nævnte afståelse og de forholdsregler, der følger heraf, og forpligter sig herved hver især til at være ansvarlige for de til gennemførelsen nødvendige skridt:

1. Rømningen begynder den 1. oktober

[…]

2. De nærmere bestemmelser om rømningen vil i enkeltheder blive fastsat af en international kom­mission, bestående af repræsentanter for Tyskland, Det forenede Kongerige, Frankrig, Italien og Tjekko­slovakiet

[…]

3. Den i paragraf 3 nævnte kommission vil be­stemme, i hvilke territorier der skal afholdes folkeafstemning

[…]

                     

München, 29. september 1938.

 

Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini.

 

Tillæg til overenskomsten:

H.M.s regering i Det forenede Kongerige og den franske regering har sluttet sig til den ovenfor nævn­te overenskomst under den forud­sætning, at de står ved deres tilbud … om en international garanti for Tjekkoslovakiets nye grænser mod et uprovokeret angreb …

Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk