Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 9

Tekst 9: Præsident Kayibanda om hutuer og tutsier (1959)

Grégoire Kayibanda blev den første præsident af Rwanda efter selvstændigheden. Her er et kort uddrag om hans overvejelser fra 1959 om hutuer og tutsier – to år efter, at han havde været med til at offentliggøre hutu-manifestet. Uddraget stammer fra en tale, som Kayibanda holdt ved et politisk møde.

Kilde: (ERNY P: 1994, 58) - https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Rwanda_resource_book_for_teachers_version_10._rwandan_history_book.pdf

Vores bevægelse er for hutu-gruppen. Den er blevet fornærmet, ydmyget af tutsi invasionen. Vi er nødt til at oplyse vejen for masserne. Vi er der for at give landet tilbage til dets ejere. Det er bahutuernes land. Den lille tutsi kom med de rige. Hvem var det der ryddede skoven? Var det gahutu eller hvad?

Til tekst 8 | Til oversigten over kildetekster | Til tekst 10

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk