Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 10

Tekst 10: Kampgejsten hos hutuerne

D. Sebaganwa er manden bag denne artikel fra 1966. Heri gør han sine overvejelser om kampgejsten hos hutuerne samt overvejelser om hutuerne og tutsiernes placering i det rwandiske samfund. Kilden stammer fra tidsskriftet Kinyamateka.

Kilde: SEBAGANWA, D., “Ntimukitane ba mwana” i Kinyamateka nummer 29, August 1966, s. 3

https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Rwanda_resource_book_for_teachers_version_10._rwandan_history_book.pdf

Faktum er, at vi kæmper for intet, i stedet for at juble og være tilfredse, fordi det er vores etniske gruppe, som er ved magten. Alle burde være glade med han eller hendes job og ikke borgmestrene, ministrene osv. De klamrer sig fast og kæmper for stillinger. Ingen virker til at være tilfredse med hans/hendes job. Det er overraskende, at nahutu-brødre i PARMEHUTU partiet er dem der kæmper om magten. Tutsier er nu almindelige borgere, og andre partier har ingen magt, og det betyder, at hutuerne er ved magten og kan gøre, hvad de vil. Hvorfor skal i så kæmpe mod hinanden? Det er meget trist at se PARMEHUTU medlemmer, der kæmper mod hinanden – en ting, der giver vores fjender, tutsierne, glæde.

Til tekst 9 | Til oversigten over kildetekster | Til tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk