Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 8

Tekst 8: Uddrag af Hutu-manifestet (1957)

Her følger et uddrag af Hutu-manifestet, som Rwandas første præsident, Grégoire Kayibanda, var en af initiativtagerne til. I 1957 blev manifestet offentliggjort. Af det udvalgte uddrag fremgår holdningen til forholdet mellem hutuer og tutsier vedrørende optagelse til videregående uddannelser.

Kilde: Manifeste des Bahutu: Note sur l’aspect social du problème racial indigene au Rwanda, 24 marts 1957 sur http://www.mdrw.org/manifeste.htm, le 30/10/2004 - https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Rwanda_resource_book_for_teachers_version_10._rwandan_history_book.pdf

Vi vil have, at uddannelse skal overvåges nøje. Systemet skal være mere realistisk og moderne ved at opgive udvælgelsessystemet, hvis resultater er klare for gymnasieskolerne. Vi mener, at dette skal respekteres (…), hvis der ikke er pladser nok, skal identitetskort bruges til at respektere kvoter.
vi ønsker at:

  • De nuværende sociale rangeringer ikke påvirker adgangen til skoler.
  • Tildelingen af stipendier (en god del kommer fra skatter på grund af befolkningen). Bahutuer skal ikke være ofre for Tutsi monopoler for at holde Bahutuerne uendeligt i et ustoppeligt social og politisk mindreværd.

(…)

Til tekst 7 | Til oversigten over kildetekster | Til tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk