Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forfatning for Den Polske Folkerepublik

Forfatningen blev vedtaget i juli 1952.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.


Den Polske Folkerepublik er en republik for den arbejdende befolkning.
Den Polske Folkerepublik er i pagt med det polske folks fremmeste traditioner og afspejler ideerne om frigørelse for de arbejdende polske masser.

Det polske folk, der virker under ledelse af den heroiske arbejderklasse, der bygger på arbejder-bonde alliancen, har i årtier kæmpet for national befrielse fra slaveriet, pålagt af de preussiske, østrigske og russiske angribere og kolonialister, ligesom denne alliance også har kæmpet for afskaffelsen af de polske kapitalisters og udlejeres udbytning.
Under besættelsen, førte den polske nation en nådesløs og heroisk kamp mod Hitlers blodige invasion. Sovjetunionens historiske sejr over fascismen befriede polsk territorium og gav magten til det arbejdende folk, og skabte samtidig betingelserne for en ny polsk national vækkelse inden for nye og retfærdige grænser. I al evighed har polakkerne tilbageerobret og genvundet disse områder.

 

Siden den 22. juni 1944 har Det Polske Udvalg for National Befrielse udviklet et program for folkets magt. Programmet virkeliggøres nu takket være en generøs og kreativ indsats fra det polske arbejdende folk. På trods hård modstand fra tilbageværende elementer fra det gamle regime bestående af kapitalister og udbyttere har det polske folk gjort store samfundsmæssige fremskridt. Som et resultat af den revolutionære kamp og samfundsændringer er kapitalisternes og udbytternes magt nu et overstået kapitel. Det nye folkets demokrati svarer til interesserne og ønskerne blandt de brede masser.

 

Grundlag for den nuværende folkets magt i Polen er en alliance mellem arbejderklassen og de arbejdende. Den ledende rolle tilhører arbejderklassen, denne rolle er baseret på den polske og internationale arbejderbevægelses revolutionære resultater samt de historiske erfaringer med den socialistiske opbygning i den sejrende Sovjetunion, den første stat for arbejdere og bønder.

 

Under udførelsen af denne opgave vil den polske befolkning i overensstemmelse med dets kald højtideligt vedtage den nuværende forfatning som republikkens grundlov, som den polske nation og alle myndigheder skal følge med henblik på at styrke folkets tilstand som en grundlæggende kraft. Den nye forfatning vil sikre den størst mulige blomstring for den polske nation, selvstændighed og suverænitet, den vil fremskynde udviklingen af politisk, økonomisk og kulturel vækst i det nye fædreland, styrke patriotisme og enhed i den polske nation i kampen for yderligere at forbedre de sociale forhold, fuldstændig afskaffelse af udnyttelse af mennesker ved mennesker, realiseringen af ideerne om socialisme, styrkelse af venskab og samarbejde mellem nationer, baseret på den alliance og det broderskab, der forener den polske nation i dag med fredselskende nationer i verden for at nå et fælles mål: at forhindre aggression og bevare verdensfreden.

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22 UDGÅR

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk