Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Krzysztof Gruszczynski: Stalin, vore drømmes ingeniør, 1949

Digtet blev bragt i partiavisen Tribuna Ludu (Folkets tribune) i 1949.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Hvem tager hårdt fat i kampen mod det genstridige mørke og mod lovløsheden?

Hvem er i stand til at styre vinden, og hvem stiller krav til solen?

Hvem holdt et vagtsomt øje med den revolution, der førte nationer til sejr, hvem er i stand til at vende flodens løb, hvem fastsætter naturlovene?

Det er Stalin, der giver marchordre til skovene,

Det er Stalin, der får floderne til at vande ørkenerne,

Stalin: Kammerat, Leder – Stalin, vore drømmes ingeniør.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk