Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 4

Tekst 4: Europæisk imperialisme og teknologi

De europæiske industrilande indledte i de sidste årtier af 1800-tallet et kapløb om erobringen af kolonier i hele verden. England, Frankrig og Tyskland delte på få år Afrika mellem sig. Erobringerne var kun mulige på grund af en total teknologisk overlegenhed.

Tekstkilde: Klintø, Jeff: 'Eksamenssæt', VHG, 2019GHG.

Teknisk imperiebyggeri. Cecil Rhodes binder Afrika sammen fra Cairo til Kapstaden med telegrafen. Satire i Punch, 1892.
Illustration fra Wikimedia Commons.

Dampens og elektricitetens triumf. Illustrationen fra'Illustrated London News, 1897, afspejler en grænseløs fremskridtstro og tillid til teknikkens velsignelser.
Illustration fra lookandlearn.com.

»Det gik op for mig, at hvis jeg kunne opfinde en maskine, et gevær, der med sin skudhastighed ville sætte en enkelt mand i stand til at yde samme indsats som hundrede, så ville det overflødiggøre behovet for store hære, og dermed ville antallet at mænd udsat for kamp og sygdom blive markant reduceret.«
Richard Jordan Gatling, opfinder af Gatling-geværet. 1862.
Illustration fra Wikimedia Commons.

Til tekst 3 | Til oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk