Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Interview med general Maletti

Tidligere efterretningsofficer Gianadelio Maletti, som fra 1981 har været flygtning i Sydafrika, udtaler sig den 4. august 2000 til dagbladet ”La Repubblica”. Den omtalte ”spændingens strategi” gik ud på ved hjælp af attentater at skabe skræk og rædsel, så at man på denne måde kunne gøde jorden for et højreorienteret lov-og-orden kup.

 

JOHANNESBURG – ”Jeg er træt af at betale for andre. Tvunget i eksil, idømt 31 års fængsel, hvoraf jeg endnu mangler at afregne 9. Det forekommer mig at være lige i overkanten… Jeg ved, at jeg har en sandhedsgæld over for Italien”. Den gamle spions øjne fortaber sig i horisonten bag parken i det fine beboelseskvarter Rosebank i Sydafrika. Løgne, hemmeligheder, fejder og interne kampe. Og dertil de døde, attentaterne, i bankerne, i togene, på piazza’erne. Gianadelio Maletti, divisionsgeneral, årgang 1921, sydafrikansk statsborger siden 1980, er, bistået af advokat Michele Gentiloni, indstillet på at afsløre det, som han ved. Sin sandhed. Der er uden tvivl hans domme: for at have ført efterforskningen på vildspor, for at have hjulpet neofascisterne Gianetti e Pozzan, for at have afsporet efterforskningen af Bertolis bombeattentat mod politistationen i Milano. Han fremfører sin sandhed set ”indefra”. I 1971 bliver han udnævnt til afdeling D: toppen af vores militære kontraspionage.

 

Hr. General. De må have kendt til Terrorkommissionens mindretalsrapport. Det hævdes, at ”spændingens strategi” var af atlantisk støbning.

”Jeg har hørt og læst noget. Og jeg forestiller mig, at det der ’atlantiske’ står for ’amerikansk’. USA.”

Ja. Hvad mener De om det?

 ”Det var nødvendigt for Nato at indsamle informationer og bearbejde dem mest muligt. Men de, som brugte dem og manipulerede dem, det var den amerikanske sikkerhedstjeneste, CIA.”

Har De et direkte bevis på det?

”Jeg havde personlige kontakter med CIA. Med Stone, kaldet Rocky, chef for Rom-kontoret og Mike Sedinuoui, en agent af algerisk oprindelse. Vi var i kontakt med kontraspionagemæssige formål.”

Havde De mistanke om, at bombestrategien var internationalt iscenesat?

 ”Jeg havde en mistanke om det, uden præcise bekræftelser.

Og dette var ikke tilstrækkeligt til at blive opskræmt, til at iværksætte et efterretningsarbejde?

”Vi som Sid (dvs. den italienske efterretningstjeneste) var ikke stand til at gøre noget. I det mindste i forhold til amerikanerne. Siden fik vi med tiden de første bekræftelser. CIA havde i Italien den vigtigste sikkerhedsafdeling i hele Vesteuropa. Informationerne blev efterfølgende sammenholdt med den anden meget magtfulde central i Tyskland.”

 Tyskland?

 ”Ja, Tyskland havde været rekrutteringsland lige siden afslutningen af 2. verdenskrig. CIA ønskede via genskabelsen af en intens nationalisme og under medvirken af det yderste højre, især ”Ordine Nuovo”, at standse denne politiske udskridning mod venstre. Dette er den grundlæggende forudsætning for ’spændingens strategi’.”

På hvilken måde?

”Ved at lade tingene ske.”

Og vores efterretningstjeneste var ikke vidende om det, eller måske direkte medskyldige?

 ”Der var ikke fuld bevidsthed om tingene. Men der var en velvillig indstilling i efterretningstjenesten over for dette projekt.”

På hvilken måde brugte CIA ”Ordine Nuovo”?

”… CIA udøvede forbindelsesfunktioner mellem diverse italienske og tyske grupper fra det yderste højre og udstak reglerne for den gældende adfærd. Leverede også materialet.” Sprængstoffer, våben?

”Der ankom talrige ladninger af sprængstof fra Tyskland via Skt. Gotthard direkte ind i Friuli og Veneto.”

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk