Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Interview med Stefano Delle Chiaie

Nedenstående er et miniportræt (taget fra indledningen til et interview i 2007) af Stefano Delle Chiaie (født 1936), som har været en meget aktiv nyfascist, både i Italien og internationalt, specielt i Latinamerika. Hans floromvundne udtalelser om Borghese-kuppet viser, hvor svært det er at få noget reelt at vide om baggrunden ved at lytte til de (måske) indblandede (naturligt nok, for de risikerer jo straf). Jeg har endda her valgt indledningen til interviewet frem for selve interviewet, idet intervieweren (som heddert Antonella Ricciardi) trods alt forsøger klargøre noget ud fra Delle Chiaies antydninger.

 

I teksten, som følger, bliver en række begivenheder af historisk-politisk interesse

på nationalt og internationalt plan analyseret af en af de meget vigtige hovedpersoner i landets kriminalstof gennem adskillige årtier: Stefano Delle Chiaie, som vi har mødt i Rom til et interview, og som i årevis er blevet betragtet som den grå eminence i den italienske neofascistiske verden. Han er født i Caserta og udmærkede sig tidligt med intellektuelle og organisatoriske evner, som gav ham en fremtrædende rolle ved dannelsen Avanguardia Nazionale. Stefano Delle Chiaie blev indblandet i en indviklet serie af retssager, men blev frifundet for alle anklager i processerne efter attentaterne på Piazza Fontana (1969) og i Bologna (1980). Delle Chiaie blev heller ikke dømt i processen efter det såkaldte Borghese-kup i 1970, i lighed med samtlige andre anklagede: og hvad angår denne episode, bliver det i interviewet klargjort, at det, som retsvæsenet er nået frem til i denne sag, måske ikke passer med den historiske virkelighed… på den anden side gør det faktum, at der på dette tidspunkt ikke er en erklæret amnesti angående denne sag, at det ikke er muligt at opklare episoden historisk, en episode, som hvis den har fundet sted, ville have været en virkelig revolutionær operation vendt mod den kristelig-demokratiske regering. Stefano Delle Chiaie tager således især afstand fra den teori at det formentlige Borghese-kup skulle have været en provokation fra dele af efterretningstjenesten med den hensigt at forberede en nedkæmpning af netop det neofascistiske miljø, ved altså at give dette skylden for handlingen. Ifølge Stefano Delle Chiaie gælder det altså, at hvis der rent faktisk var et kupforsøg, så mislykkedes dette ikke fordi det fra starten var meningen, at det ikke skulle lykkes, men kun skabe alarm og opstandelse i samfundet, men fordi – dette fremgår af interviewet – der var andre, som skulle have udfyldt nogle bestemte roller i forbindelse med statskuppet, der trak sig.

 

Stefano Delle Chiaie blev også aktiv på internationalt plan: i nedenstående interview fortæller han også om sit syn på de begivenheder, han har været involveret i fra Spanien til Bolivia og Chile, og om sit forhold til palæstinenserne (med et godt forhold til Arafat helt til dennes død). Desuden illustreres hans aktuelle aktiviteter, som især går ud på at studere globaliseringens reelle mekanismer, som er skjulte for de fleste.

 

Tekst 27 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk