Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Brev fra pave Pius XI til kong Vittorio Emanuele III

Dette er en omtale i ugebladet ”Panorama” (16. februar 2006) af et brev fra paven til kongen den 5. november 1938. Kongen takkede tilbage for brevet den 7. november, men han var ikke i stand til at standse Mussolini.

 

Dokumentet involverer tre hovedpersoner: Mussolini, Kong Vittorio Emanuele III og Pave Pius XI. Sidstnævnte kom med beslutsomhed på banen i efteråret 1938 for at mildne de konsekvenser, som de berygtede normer ville få for det jødiske samfund. Efter at en hemmelig mægling mellem undersekretær i indenrigsministeriet Guido Buffarini-Guidi og jesuitten Tacchi Venturi var mislykkedes, skrev paven personligt til Mussolini. Il Duce værdigede ham ikke et svar. Så henvendte Pave Achille Ratti sig den følgende dag til den ”Allerkæreste Søn, Konge af Italien og Kejser af Etiopien” […] idet han påtalte, at artikel 7 i loven ”til beskyttelse af den ariske race” indeholdt regler, som var ”i åben modstrid med det højtidelige Konkordat, som er indgået mellem Os og Deres Majestæt”. Yderligere klagede han over for kongen over, at påtalen, som dagen før var blevet sendt til Mussolini, ikke havde mødt ”den fulde gensidighed, som Vi troede, at man ikke kunne nægte Os”.

 

Det, der var på spil, var skæbnen for de jøder, der var konverteret til den katolske religion. Paven bad om, at loven ikke ramte børnene ”i de tilfælde, hvor begge kontrahenter (ægteskab), skønt af ’forskellig race’, bekender sig til den katolske religion”. ”Vi tøver ikke et øjeblik med at henvende Os til Deres Kongelige og Kejserlige Majestæt,” skrev Pius XI til Vittorio Emanuele III, ”som med Os indgik den historiske Pagt (Konkordatet af 11. februar 1929, red. Panorama), hvilket var til stor ære for Deres Navn og Deres Ærværdige Hus, med indtrængende at bede Dem intervenere med Deres høje autoritet for at opnå det, som ikke blev Os givet at opnå ved Vore faderlige anbefalinger til Deres Førsteminister.”

 

Paven bønfalder kongen om at gribe ind over for Mussolini for i det mindste at redde børnene af de jøder, der er konverteret til katolicismen. Faktisk er paven godt informeret om uoverensstemmelsen mellem Vittorio Emanuele III og Mussolini, hvor sidstnævnte er mere og mere tæt på ”nyhedningen” Hitler og hans galskab og mere og mere fjendtlig ikke bare over for kongen, men over for monarkiet.

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk