Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Nixons Tv-tale, 1970

Baggrunden for kuppet mod Sihanouk var bl.a. ønsket om et brud med Hanoi og FNL, der havde baseområder og forsyningslinier til Vietnam på cambodiansk territorium.  Dette var en hindring for en nærmere tilknytning til USA med de økonomiske fordele, som kuplederne mente ville følge deraf. Det umiddelbare resultat af kuppet var derfor ikke blot kampe med Sihanouks-tilhængere, men også med styrker fra Nordvietnam og FNL. Den 14. april 1970 appellerede general Lon Nol om hjælp, bl.a. fra USA, og den 30. april fulgte præsident Nixons fjernsynstale, hvori han meddelte sin beslutning om at invadere Cambodia:

 

For ti dage siden (…) bekendtgjorde jeg min beslutning om at trække yderligere 150.000 amerikanske tropper tilbage i løbet af det næste år. Jeg sagde dengang, at jeg traf denne beslutning, selv om vi var foruroligede over den tiltagende fjendtlige aktivitet i Laos, i Cambodia og i Sydvietnam. Jeg understregede dengang, at hvis den udvidede fjendtlige aktivitet i nogen af disse områder efter min vurdering bragte de tilbageværende amerikanske i Vietnam i fare, ville jeg ikke tøve med at tage kraftige og effektive forholdsregler.

Til trods for denne advarsel har Nordvietnam udvidet sin militære aggression i alle tre områder, især i Cambodia. ( … )

For at beskytte vore mænd, som er i Vietnam, og for at garantere den fortsatte succes for vort tilbagetræknings- og vietnamiseringsprogram har jeg besluttet, at tiden er kommet til handling. ( … )

Dette er min beslutning: i samarbejde med Sydvietnams væbnede styrker iværksættes der i denne uge angreb for at rense grænsen mellem Vietnam og Cambodia for større fjendtlige baseområder. Hovedansvaret for landoperationerne ligge hos de sydvietnamesiske styrker …

Men der er dog et område, hvor jeg har funder det nødvendigt med en fælles amerikansk-sydvietnamesisk operation. I aften vil amerikanske og sydvietnamesiske enheder angribe hovedkvarteret for hele den kommunistiske indsats i Sydvietnam. Dette nøgleområde har været besat af nordvietnameserne og Viet Congh i årevis, en grov krænkelse af Cambodias neutralitet.

Dette er ikke en invasion af Cambodia. De områder, hvor disse angreb iværksættes, er helt og fuldt besat go kontrolleret af nordvietnamesiske styrker. Vort mål er ikke at besætte områderne. Så snart de fjendtlige styrker er fordrevet fra disse baseområder og deres militære forsyninger ødelagt, vil vi trække os tilbage. ( … )

 

Nogle dage senere erklærede Nixon, at de amerikanske styrker ville blive trukket tilbage fra Cambodia inden udgangen af juni – hvilket også skete. Det var imidlertid uklart, om dette også gjaldt de sydvietnamesiske tropper, der deltog i aktionen. Herom sagde Nixon under en pressekonference den 8. maj: ”… Jeg forventer, at sydvietnameserne vil trække sig tilbage næsten samtidig med os; for når vi trækker os ud, tager vi vor forsynings- og luftstøtte med”. Samme dag erklærede den sydvietnamesiske præsident Thieu imidlertid, at de sydvietnamesiske tropper ville blive i Cambodia, ”så længe det er nødvendigt, og så længe den cambodianske regering indvilliger”, og videre sagde han, at målet for operationerne ikke blot var at ødelægge baserne, men at ”udslette” fjenden. Efterhånden blev den sydvietnamesiske intervention i Cambodia dog opgivet.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk