Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 8: München 1972

Efter terrorangrebene under OL i 1972, er sikkerheden blevet forøget. Både under olympiske lege, men også i en lang række andre tilfælde som fx. på fly, i offentlige bygninger og ved store arrangementer.

 

I 1972 blev de olympiske lege afholdt i Tyskland for første gang siden 1936. Dengang var nazisterne ved at komme rigtigt i gang, og Adolf Hitler håbede at kunne bruge legene til at vise sin ariske races overlegenhed på en verdensarena.

De fleste tyskere håbede, at legene i München i 1972 i det mindste på en eller anden måde kunne læge de race­mæssige sår, som Hitler forårsagede. Verden svirrede stadig af politisk uro. Vietnamkrigen rasede videre, race­spændinger i USA fortsatte stædigt, og uroligheder prægede Mellemøsten. Den tyske præsident, Gustav Heinemann bød velkommen til de olympiske lege som “en milesten på vejen til en ny livsform med det mål at gennemføre fredelig sameksistens mellem folkeslagene.”

Otte arabiske terrorister

Om formiddagen den 5. september, da der var seks dage tilbage af legene, slog den værste tragedie i den olympiske historie ned. Otte arabiske terrorister stormede ind i den olympiske by og angreb det lejlighedskompleks, der husede den israelske gruppe. To israelske idrætsfolk blev dræbt og ni mere blev taget som gidsler. De stillede krav om frigivelsen af over 200 palæstinensere, der sad i israelske fængsler, og desuden to navnkundige tyske terrorister.

Efter en dags forgæves forhandlinger samlede terroristerne gidslerne og begav sig til militærlufthavnen i München for at flyve tilbage til Mellemøsten. I lufthavnen åbnede tyske skarpskytter ild, dræbte tre af palæstinenserne. En rædselsvækkende skudveksling fulgte, der krævede alle ni gidslers liv og desuden en politimand og to terrorister.

Kontroversiel beslutning

Atletikkonkurrencerne blev indstillet i 24 timer. Under en sørgedag blev der afholdt en mindehøjtidelighed på det centrale stadium foran 80.000 tilskuere. I.O.C.-præsident Avery Brundage erklærede efter en kontroversiel beslut­ning “at legene måtte fortsætte”. Og det gjorde de med det olympiske og de na­tionale flag på halv.

Den meste uforglemmelige filmoptagelse fra München burde have været af den amerikanske svømmer, Mark Spitz, da han vandt sin syvende guldmedalje eller 17-årige russiske Olga Korbut, der imponerede verden på bommen. I stedet står vi tilbage med foruroligende foto­gra­fier af terrorister med skimasker og af en politimand, der står på taget af byg­ningskomplekset og venter på at slå til med et halvautomatisk våben. Og ende­lig står vi med båndet af ABC-kommen­tator Jim McKay, der udtaler de skæb­nes­vangre ord: “De er alle døde.”

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

 

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk