Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 3: Folketingsdebatten om dansk militær deltagelse i Afghanistan (2. og 3. udgave)

Efter terrorangrebene den 11. september tog USA initiativ til en militær indsats mod al-Qaeda-netværket og Taleban-styret i Afghanistan. I Danmark diskuterede folketinget, hvordan man skulle forholde sig og bidrage militært. Folketingsdebatten viste, at der var stort flertal for at bidrage, men også, at partierne havde forskellige synspunkter. Her bringes den endelige beslutning. Debatten kan ses på www.folketinget.dk.

 

Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan.

Af udenrigsministeren (Per Stig Møller).

Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Mogens Lykketoft (S), Peter Skaarup (DF), Helge Adam Møller (KF), Villy Søvndal (SF), Morten Helveg Petersen (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Jann Sjursen (KRF).

Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget (FOU).

Resume:

Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for den amerikansk ledede internationale indsats til bekæmpelse af terrornetværk i Afghanistan. Baggrund: Af bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgik det, at USA efter terrorangrebene den 11. september 2001 havde opbygget en bred koalition mod international terrorisme. Under ledelse af USA havde koalitionen gennemført egentlige militære operationer i Afghanistan rettet mod Osama Bin Laden og hans terrornetværk, al Qaida, samt mod Talebanstyret. Danmark havde konsekvent udtrykt støtte og solidaritet over for USA og andre lande i kampen mod den internationale terrorisme, herunder i forbindelse med indsatsen i Afghanistan. I forlængelse heraf havde USA anmodet Danmark om et konkret dansk bidrag til den amerikansk ledede indsats, og det var regeringens opfattelse, at Danmark fortsat burde yde et solidarisk bidrag til den internationale indsats mod terrorisme og derfor imødekomme USA's anmodning.

Afstemning:

Beslutningsforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 11 (SF, EL, Thomas Adelskov (S) og Lissa Mathiasen (S)).

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave | Oversigten over kildetekster, 3. udgave

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk