Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 2: Al-Qaida (2. og 3. udgave)

Terrornetværket al-Qaeda har udsendt en række erklæringer og fatwaer. Den følgende er udsendt den 23. februar 1998 et samarbejde med andre grupper og udtrykker en række af al-Qaeda mål. Erklæringen opfordrer til jihad (islamisk hellig krig) mod jøder, amerikanere og deres øvrige allierede.

 

Lovet være Gud, der viste os Bogen, styrer skyerne, besejrer splittelse og siger i sin Bog: “Men når den forbudte måned er gået, så kæmp og ihjelslå hedninge, hvor end I finder dem. Grib dem, plag dem og lig i baghold på dem med hver en krigslist.” Og fred være med vor profet, Muhammad Bin-’Abdallah, der sagde: Jeg er blevet sendt med sværdet mellem mine hænder for at sikre, at kun Gud tilbedes, Gud, der satte mit levebrød under mit spyds skygge, og som tilføjer ydmygelsen og spot på dem, som ikke adlyder mine ordrer.

Den arabiske halvø har aldrig – siden Gud gjorde den flad, skabte dens ørken og omkransede den med have – blevet bestormet af nogen styrker som korsridderhærene, der spredte sig som græshopper og åd dens rigdomme og udslettede dens plantager. Alt dette sker på et tidspunkt, hvor nationer angriber muslimer, som folk, der slås om en tallerken med mad. I lyset af den alvorlige situation og mangel på støtte er vi og du forpligtet til at drøfte aktuelle begivenheder, og vi bør alle blive enige om, hvordan sagen afgøres.

Ingen er uenige om tre kendsgerninger, som er kendt for enhver; vi vil opremse dem for at minde alle om dem:

For det første har USA i over syv år besat Islams land, det helligste af alle steder, den arabiske halvø, plyndret dens rigdomme, fremsat diktater til dens herskere, ydmyget dens folk, terroriseret dens naboer og gjort dens baser på halvøen til et spydhoved, hvorigennem de kan bekæmpe de omkringliggende muslimske folkeslag.

Hvis nogen tidligere har været uenige om besættelsens kendsgerning, har alle folk på halvøen nu vedgået den. Det bedste bevis på dette er amerikanernes fortsatte aggression mod det irakiske folk, hvortil de bruger halvøen som mellemstation, selv om alle dens herskere er modstandere af, at deres territorium blev brugt til det formål, men de er hjælpeløse.

For det andet: Trods den store ødelæggelse, som det irakiske folk tilføjes af alliancen mellem korsriddere og zionister, og trods det store antal dræbte, hvilket overskrider en million … Trods alt dette forsøger amerikanerne igen at gentage den rædselsvækkende massakre, som om de ikke er tilfredse med den langvarige blokade, der iværksat efter den grumme krig eller splittelsen og ødelæggelsen.

Så her kommer de for at tilintetgøre det, der er tilbage af dette folk og for at ydmyge deres muslimske naboer.

For det tredje: Hvis de amerikanske mål med disse krige er religiøse og økonomiske, er målet også at tjene jødernes ubetydelige stat og fjerne opmærksomheden fra besættelsen af Jerusalem og mord på muslimer der. Det bedste bevis på dette er deres iver efter at ødelægge Irak, den stærkeste arabiske nabostat, og deres bestræbelser på at splitte alle denne regions stater som Irak, Saudi-Arabien, Egypten og Sudan til papirstater, og gennem deres splittelse og svaghed at garantere Israels overlevelse og fortsættelsen af det brutale korstog og besættelse af halvøen.

Alle disse forbrydelser og misgerninger, der er begået af amerikanerne, er en klar krigserklæring mod Gud, hans budbringer og muslimer. Og Ulema har under hele den islamiske historie enigt vedtaget, at Jihad er den enkeltes pligt, hvis fjenden ødelægger muslimske lande. Det blev vist af imam bin-Qamadah i ’Al-Mughni’, af imam al-Kisa’i i ’Al-Bada’i’, al-Qurtubi i hans fortolkning, og shaykh af al-islam i sine bøger, hvor han sagde: “Hvad angår kampen for at slå (fjenden) tilbage, har den til hensigt at forsvare fromhed og religion, og det er som vedtaget (af Ulema) en pligt. Intet er mere helligt en troen, bortset fra tilbagevisningen af en fjende, der angriber religion og liv.”

På grundlag af det og i overensstemmelse med Guds ordre udsender vi følgende Fatwa til alle muslimer:

Beslutningen om at dræbe amerikanerne og deres allierede – civile som militære er en individuel pligt for alle muslimer, der kan gøre det i ethvert land, hvor det er muligt at gøre det med det formål at befri al-Aqsa-moskeen og den hellige moske (Mekka) fra deres greb, og for at jage deres hære ud af Islams lande, besejrede og ude af stand til at true nogen muslimer. Det er i overensstemmelse med den almægtige Guds ord: “Og bekæmp de vantro samlet, når de kæmper samlet mod jer” og “Og bekæmp dem, indtil der ikke er mere tumult og undertrykkelse, og der hersker retfærdighed og tro på Gud.”

Det er en tilføjelse til Guds ord: “Og hvorfor skulle I ikke kæmpe Guds sag og de svages og mishandledes (og undertryktes)? Kvinder og børn, der råber: “Vor herre, frels os ud af denne by, hvis indbyggere er undertrykkere, og giv os en, der kan hjælpe os.’”

Vi påkalder – med Guds hjælp – alle muslimer, der tror på Gud, og ønsker at blive belønnet og efterkomme Guds ordre om at dræbe amerikanerne og plyndre deres penge, hvor og hvornår de kan. Vi påkalder også muslimske Ulema, ledere, unge og soldater om at angribe satans amerikanske soldater og djævelens støtter, der allierer sig med dem, og fortrænge dem, der står bag dem, så de kan få sig en lærestreg.

Den almægtige Gud siger: “I, der tror, giv jeres svar til Gud og hans apostel, når han beder dig om at gøre det, der vil give dig livet. Og vid, at Gud kommer mellem mennesket og hans hjerte, og at det er hos ham, I skal samles.”

Den almægtige Gud siger også: “I, der tror, hvad er der galt med jer, når I bedes om at kæmpe for Guds sag, og klynger jer til jorden? Foretrækker I livet i denne verden for det hinsides. Hvis I ikke kæmper, vil han straffe jer med hårde straffe og sætte andre i jeres sted. Men ham kan I ikke skade. For Gud har magten over alle ting.”

Den almægtige Gud siger også: “Mist ikke modet, fortvivl ikke. For I skal få herredømmet, hvis I tror.”

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave | Oversigten over kildetekster, 3. udgave

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk