Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 14: Spansk selvmål

Følgende tekst er Politikens leder efter den spanske højesteret havde forbudt det baskiske nationalistparti Herri Batasuna i august 2002.

 

I MANDAGS vedtog det spanske parlament med et overvældende flertal at rette en forespørgsel til højesteret med henblik på at forbyde det baskiske nationalistparti Herri Batasuna. Den opfordring lod undersøgelsesdommer Baltasar Garzon sig ikke sidde overhørig. Allerede samme aften stormede enheder fra politiets antiterrorkorps Herri Batasunas hovedkontorer i Baskerlandet, og partiet, som er den urolige regions tredjestørste, er nu blevet erklæret ulovligt i foreløbig tre år.

Der er ikke tale om en impulshandling fra de spanske myndigheders side. Forud for det store EU-topmøde i Sevilla i juni 2002 nedlagde det spanske parlament forbud mod politiske grupperinger, som 'fremmer had, vold og civil konfrontation'. Den nye lov er skræddersyet til at bekæmpe den baskiske separatistbevægelse ETA, hvis synspunkter bliver repræsenteret politisk af Herri Batasuna, og hvis medlemmer ofte rekrutteres fra denne politiske organisation. I løbet af knap 30 års voldelig konfrontation for selvstændighed har ETA myrdet flere end 800 mennesker og udført adskillige tusinde bombesprængninger.

Senest gik det ud over en ældre mand og en lille pige, der blev dræbt af en bombe ved et busstoppested. Alle spanske partier fordømte den blodige aktion med undtagelse af Herri Batasuna. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

MAN KAN have al mulig sympati for de spanske myndigheders forsøg på at komme terrorismen til livs. I årevis har de med vekslende held prøvet at dæmme op for ETA, men hverken fængslinger, hemmelig krig eller appeller om forsoning har hjulpet. ETA og Herri Batasuna synes at være fast besluttet på at fortsætte deres kamp indtil Basker­landet - Euskadi - er blevet 'befriet' for den spanske centralmagt. Men selv om Herri Batasuna er en torn i øjet på regeringen i Madrid, som ydermere er under et stort pres i opinionen for at føre en hårdere kurs mod terroristerne og deres sympatisører, kan man desværre frygte, at et forbud mod et lovligt parti blot vil gøre ondt værre.

Det er svært at se, at dette træk skulle mindske volden. Tværtimod risikerer man fra spansk side at forstærke den væbnede undergrundsbevægelse. Hvor paradoksalt det end måtte lyde, er fortsat dialog med Herri Batasuna formentlig den eneste mulighed for at mindske antallet af rædselsfulde ugerninger fra ETA's side.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk