Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Terrorisme på tværs, 2. udgave
//
Tekst 12 (2. udg.)/Tekst 10 (3. udg.)

Tekst 12 (2. udg.)/Tekst 10 (3. udg.): Torkil Lauesens historie-skrivning

Torkil Lauesen fra Blekingegade-banden skrev en række afsnit – blandt andet om fængsel – til et internetleksikon, der blev udgivet af VS’ forlag i 2000. Lauesens bidrag affødte debat om, hvorvidt der var tale om blåstempling af Blekingegade-bandet, når han kunne skrive til leksi­konet. Følgende artikel er fra Berlingske Tidende 17. august 2000.

 

Den danske venstrefløj har fået sit eget leksikon.

På Internettet og på CD-ROM kan man i »Leksikon for det 21. århundrede« læse om alt det, »de etablerede leksika ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder«, som det hedder i en introduktion til værket, der rummer over 2.400 opslag på emner fra Afghanistan til Østtimor, over temaer som f.eks. Demokrati, Studenteroprør og Autonome Feminister.

Blandt leksikonets over 150 bidragsydere er Torkil Lauesen, der i 1991 blev idømt ti års fængsel for sin medvirken i den såkaldte Blekingegadebande. Gruppen bestod af danske revolutionære fra den yderste venstrefløj, der op gennem 1980erne begik en række forbrydelser til fordel for bl.a. den palæstinensiske terrororganisation PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse). Det drejede sig bl.a. om bankrøverier i millionklassen, spionage mod danske jøder og ulovlig våbenbesiddelse i stort omfang. Gruppens aktiviteter kulminerede, da den i 1988 røvede 13 millioner kroner fra Købmagergades Postkontor i København, og under flugten skød og dræbte en ung politibetjent.

Det er redaktionen bag tidsskriftet Solidaritet, der står bag leksikonet, som har været under udarbejdelse i to et halvt år. Solidaritet udgives af VS (VenstreSocialisterne), der i dag er en lille organisation, som støtter Enhedslisten.

»Det er lidt af en tilsnigelse at sige, at det er et decideret venstrefløjsleksikon, for forfatterne spænder lige fra Det Radikale Venstre over Socialdemokratiet til ud på venstrefløjen. Det er snarere et alternativt leksikon; græsrodsbevægelsernes leksikon,« siger redaktør Albert Jensen.

Han fortæller, at redaktionen valgte Torkil Lauesen som forfatter på grund af hans særlige kvalifikationer til at skrive syv af leksikonets opslag - bl.a. om fængsel, isolationsfængsel, Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) og Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA), som Lauesen selv var med i. Blekingegade-banden udsprang af sidstnævnte gruppe.

»I Dansk Nationalencyklopædi er opslaget om fængsel skrevet af en fængselsinspektør. Vi har så valgt at gribe det an fra den modsatte ende,« siger Albert Jensen.

Torkil Lauesen var efter anholdelsen i 1989 isolationsfængslet i 14 måneder, og blev løsladt ved årsskiftet 1995/96 efter at have afsonet syv år af sin straf. l fængslet læste han statskundskab og er i dag, uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, hvor han for to år siden under betydelig mediebevågenhed holdt foredrag om fængselsvæsenet. Emnet skrev han i sin tid speciale om, og hans afhandling er senere udkommet i bogform.

Men Torkil Lauesens medvirken i VS' leksikon er ingen blåstempling af Blekingegadebanden, mener Albert Jensen.

»Torkil Lauesen har et særligt kendskab til de emner, han skriver om. Der er ingen blåstempling fra vores side af de organisationer eller aktiviteter, han indgik i. Højesteret har ment, at han har begået en forbrydelse, men han har for længst udstået sin straf. Det er et overstået kapitel,« siger Albert Jensen, der håber, at leksikonets læsere vil blive så provokerede af den alternative historieskrivning, at de selv vil komme med andre bud på historien.

»CD-ROM versionen af leksikonet indeholder sin egen leksikongenerator, så man kan tage f.eks. Torkil Lauesens opslag og skrive videre på det - eller ændre det helt, og så sende det ind til os i leksikon-redaktionen. Hvis vi synes, at forslaget er kvalificeret nok, vil vi sende det med ud i næste udgave af leksikonet. Vores mål er at få flere forskellige forfattere til at skrive om samme emne for at tvinge læseren til at navigere mellem forskellige holdninger og selv tage stilling,« siger han og henviser til leksikonets parole »Tvivl på alt«.

Enhedslistens retspolitiske ordfører Søren Søndergaard har endnu ikke selv haft lejlighed til at »surfe« i det elek­troniske opslagsværk. Han pointerer, at Enhedslisten ikke har indflydelse på, hvad der foregår i VS, herunder på organisationens forlagsvirksomhed.

»Men man kan sige, at de har fået en kender til at skrive om de emner,« lyder Søren Søndergaards kommentar til oplysningen om, at Torkil Lauesen skriver om isolationsfængsel og Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe.

»99,9 procent af venstrefløjen er fuldstændig enig om, at Blekingegade­bandens metoder var forkastelige. Vi kan alle have vores moralske fordømmelse af hvad folk har gjort, men når man har udstået sin straf skal man have mulighed for at fungere i samfundet,« siger Søren Søndergård.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave | Oversigten over kildetekster, 3. udgave

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk