Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hvid mands byrde

Hvid mands byrde blev skrevet af Rudyard Kipling i 1899 som en reaktion på ameri-kanernes overtagelse af Filipinerne efter den spansk-amerikanske krig.

Kipling boede gennem flere år i de britiske kronkolonier, bl.a. Indien, og han er en af Englands største forfattere. Han har bl.a. skrevet Junglebogen.

Digtet kan læses på engelsk på hjemmesiden www.fordham.edu/halsall/mod/Kipling/html.

Digtet oversat til dansk af Tom Kristensen.

 

Så løft en hvid mands byrde –
Send ud den bedste søn –
At tjene andre racer
For en landflygtigs løn;
Hos rådvildt folk og vilde
At tage tunge tørn –
En tvær og kuet stamme,
Halvt djævle og halvt børn.

 

Så løft en hvid mands byrde -
Lær tålsomt at se til
Og sløre rædslens trussel
Og sløve hovmods spil;
Ved åbenlys forklaring
Et hundred gange mindst
At søge andres fordel
Og skaffe dem gevinst.

 

Så løft en hvid mands byrde –
Den vilde krig for fred –
Fyld hungersnødens munde
Og slå al sygdom ned;
Og når et mål er nærved,
Et mål for andres vel,
Se døs og hedensk dårskab
Slå ned hvert håb om held.

 

Så løft en hvid mands byrde –
Ej fyrsters gyldne magt,
Men slid som gadefejer, –
En hverdag uden pragt.
De havne, I ej bruger,
De veje, I ej går,
Byg dem af liv, I lever,
Og af den død, I får.

 

Så løft en hvid mands byrde –
Høst lønnen og vær glad:
Fra dem, I hjælper: Vrede,
Fra dem, I vogter: Had –
Fra dem, I (langsomt!) lokker
mod lyset: hyl, besat:
»Hvi drev I os af trældom
Og sød, ægyptisk nat?«

 

Så løft en hvid mands byrde –
Og ingen mindre sag –
Og tal ej højt om frihed.
Det røber, man er svag.
Tal højlydt eller sagte,
Lad falde eller stå,
Det måler tavst folk Eder
Og Eders guder på.

 

Så løft en hvid mands byrde –
Læg barnedrømmen bort –
Om lauren let i hænde,
Og æren uden tort.
Da vinder Eders manddom,
Når trælse år svandt hen,
En hyldest, køligt skærpet,
En dom fra ligemænd.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk