Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Antiterrorlov: Venstres retsordfører: Vi er på en glidebane

Netop som debatten om regeringens nye antiterrorpakke er ved at blive rigtig hed, fremlægger Venstres retsordfører Birthe Rønn Hornbech sin kritik i ny bog. Hun ser pakken som et angreb på retsstaten og borgernes rettigheder og anklager fortalerne for at være dobbeltmoralske.

Artiklen er skrevet af Henrik Groes-Petersen og blev bragt i Politiken 31. marts 2006.

 

Med den nye antiterrorpakke skubber regeringen borgernes retssikkerhed ned ad en glidebane, der risikerer at ende med retsstatens undergang, skriver Venstres retsordfører, Birthe Rønn Hornbech, i en ny debatbog.

I bogen ’Tale er guld’ går hun til angreb på det politiske flertals omgang med terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og landets muslimske mindretal.

Hun anklager mange af antiterrorpakkens fortalere for at være dobbeltmoralske, når det drejer sig om samfundets grundlæggende frihedsrettigheder. Hun finder det selvmodsigende, at de på den ene side vil beskære borgernes frihed med mere overvågning, samtidig med de på den anden side står klippefast på ytringsfriheden i sagen om Jyllands-Postens Muhammedtegninger.

 

Dobbeltmoral

»Dobbeltmoralen nåede uanede højder, da flere af de politikere, der taler for mere overvågning og flere beføjelser til politiet, i vinter på samme tid kæmpede en indædt kamp for danskernes ret til at bruge ytringsfriheden til at støde herboende muslimers religiøse følelser«, skriver Rønn Hornbech i bogen, der udkommer 7. april.

Det lykkedes ikke i går at få hende til at sætte navne på kritikken.

Det er nærliggende at antage, at den blandt andet er rettet mod statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der indtager en ledende rolle i begge sager. Men i bogens gennemgang af Muhammedkrisen stiller hun sig helt på hans side og siger, at han handlede ret ved at afvise ambassadørerne fra 11 muslimske lande, da de henvendte sig om tegningerne:
»Han havde kun ét at gøre: at afvise at sætte en indskrænkning af ytringsfriheden på dagsordenen«, skriver Birthe Rønn Hornbech.

 

Nej til kameraer

Med bogen cementerer hun sin modstand mod regeringens antiterrorpolitik. Den fører efter hendes mening til voldsom forringelse af borgernes frihed uden nævneværdig forbedring af sikkerheden.

»Om vi så plastrede hele Danmark til med kameraer, ville vi ikke være sikret mod fanatikeres terrorhandlinger«, skriver hun og angriber sine politikerkolleger for at føre vælgerne bag lyset med nemme løsninger:

»Jeg betragter det som ren populisme, når danske politikere efter terrorhandlinger i andre lande omgående står i kø for at indskrænke borgernes frihedsrettigheder med kameraer og flere beføjelser til politiet, uden samtidig ærligt at fortælle, hvilket samfund de egentlig ønsker for de samme borgere«, skriver Venstres retsordfører.

Hun mener, at antiterrorpakken ikke lever op til de krav, der må gælde i en retsstat. Den indeholder efter hendes vurdering så alvorlige angreb på ytrings- og meningsfriheden, at retssikkerheden skrider.

»Vi er på en glidebane, hvor farten stiger, jo mere ned ad slidsken vi glider. Det er ikke de folkevalgtes opgave at sætte sig på en glidebane og lade tyngdekraften ordne resten. Vi er valgt til at tage et ansvar og ikke til at legitimere en afskaffelse af retsstaten«, påpeger Birthe Rønn Hornbech.

Hun mener, at det gælder om at være realistisk og opmærksom over for konkrete trusler. Men samfundet skal træffe sine forholdsregler uden at møde alle med mistænksomhed.

»Det er at slå politisk plat på angsten, når nogle politikere bliver ved og ved med at komme med forslag om stramninger, der undergraver retsstaten, men ikke forhindrer eller dæmmer op for terroren«, skriver hun.
Samtidig angriber hun også den måde, som ytringsfriheden er blevet benyttet på i de senere år. Hun peger på, at ytringsfriheden oprindeligt var tænkt som en garanti for, at borgerne kunne kritisere og kontrollere magtens udøvere.

Men efter hendes mening bruger mange i dag især friheden til at nedgøre enkeltpersoner eller grupper, de ikke kan lide. Og det går især ud over de muslimske indvandrere.

 

DF dæmoniserer

Hun angriber Dansk Folkeparti for at føre an i en »dæmonisering af muslimerne«:

»Dansk Folkeparti medvirker dermed til at drive marginaliserede grupper lige i armene på fundamentalistiske muslimer«, skriver hun.

Hun anklager partiet for at føre en politik, der helt er styret af en uvilje mod herboende muslimer. Hun beklager stærkt, at der har bredt sig en fjendtlig holdning i samfundet, og at mange danskere opfatter ytringsfriheden som en ret til at håne andre.
Hun mener, tiden er kommet til at overveje, hvordan vi bruger ytringsfriheden – og om det er til gavn for helheden i samfundet: »Eller om vi er ved at blive nogle egocentriske, hensynsløse ytringsfrihedsfundamentalister, der har erstattet vore forfædres hårdt tilkæmpede politiske frihed med en håneret, som krænker andre«, skriver Birthe Rønn Hornbech.

 

Tekst 39 | Oversigten over kildetekster 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk