Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Dødsstraf: Ukendt antal uskyldige

Med nye dna-test viser et stigende antal dødsdømte i USA sig at være uskyldigt dømte.

Artiklen er skrevet af Laura Ellemann-Jensen og blev bragt i Politiken 10. oktober 2006 som led i et tema om dødsstraf.

 

De sidste 30 år har seks procent af de dødsdømte i den amerikanske delstat Illinois været uskyldige. Antallet er sandsynligvis større, siger ekspert fra Chicago.

Lad os tage Illinois, bare som et eksempel«.

Rob Warden, direktør på Center on Wrongful Convictions (Center for Retsstridige Domme) i Chicago, kender til en række tilfælde, hvor det er blevet bevist, at en dødsdømt var uskyldig.

Centret undersøger sager, hvor dømte måske har fået en uretmæssig dom. En stor del af sagerne omhandler personer, der er idømt en dødsstraf.

Siden 1977 – hvor dødsstraffen blev genindført i USA – og op til 2003 blev 289 per-soner dødsdømt i Illinois. 18 er siden blevet løsladt, fordi deres uskyld blev bevist.

Rob Warden har været involveret i afdækningen af 11 af sagerne. Ifølge ham er Illinois ikke enkeltstående. »Omfanget er mindst lige så stort i resten af USA«.

»Det siger sig selv, at det er umuligt at sætte et præcist tal på, hvor mange der bliver uskyldigt dømt. Men jeg ved, at vi ikke har haft fat i dem alle«, siger han.

I nogle tilfælde er de dømte allerede blevet henrettet, i andre tilfælde er det påstand mod påstand, forklarer han. I de tilfælde, hvor Rob Warden har været involveret, blev sagerne afgjort på baggrund af dna-test. Han er stærkt imod dødsstraf.

»Uanset offerets og de pårørendes følelser må vi ikke lade det diktere vores retssystem. Det er jo en slags selvjustits. Tvivlen om de dømtes skyld er ikke til at bære«.

 

Tekst 25 | Oversigten over kildetekster | Tekst 27

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk