Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Udskrift af Jarosław Kaczynskis tv-tale henvendt til det russiske folk

Talen, som Jarosław Kaczyński holdt en måned efter sin brors død i flyulykken, vakte en betydelig opsigt både i Rusland og i Polen. Talen var et markant brud med Kaczyński brødrenes sædvanlig uforsonlige retorik.

Tv-talen blev vist på statslig russisk tv første gang den 9. maj 2010.

Transskriberet og oversat fra russisk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Mine damer og herrer, kære russere.

I dag den 9. maj 2010 skulle min kære bror, Polens præsident, Lech Kaczyński, have stået på Den Røde Plads. Jeg ved, hvad han ville have tænkt på, mens han ville have set på de polske soldater, som marcherede forbi. Han ville have tænkt på de millioner af soldater, også de millioner af russiske soldater, som døde, mens de kæmpede mod det tyske Tredje Rige.

Ud over det ville han også have tænkt på Katyń, på forbrydelsen, som for 70 år siden nådesløst splittede vores to folk, russere og polakker. Jeg ved, at der hviler millioner af ofre for den stalinistiske terror i den russiske jord, både russere og repræsentanter for andre folkeslag. Jeg ved, at stalinismen grundlæggende er et problem for begge vores lande. Jeg er også sikker på en anden ting: at opbygge noget nyt kan kun lade sig gøre på grundlag af sandheden, og denne sandhed må vi anerkende, selvom den kan være smertelig. Polakkerne husker prygl og kugler fra NKVD’s fangelejre. Men de husker også, at mange russere under disse forfærdelige tider ydede dem hjælp. Polakkerne husker, at mange russere delte det, de havde, med dem, selvom det for det meste var meget lidt, russerne havde. Jeg husker, at min bedstefar Alexander Kaczyński hørte en russer fortælle, at han [bedstefaderen] skulle flygte. Takket være denne advarsel frelste denne russer ham, min bedstemor og min far.

 Den 10. april i år skete der en forfærdelig tragedie. Polakkerne bemærkede den bølge af sympati og medfølelse, som kom fra millioner af russere. Det blev bemærket og værdsat. Vi takker for hver tåre, hvert tændt vokslys, for hvert medfølende ord.

I historien forekommer der begivenheder, som kan ændre alt, som kan ændre historiens forløb. Jeg håber, sammen med millioner af polakker, bl.a. også dem som støttede Lech Kaczyński, at vi er tæt på en sådan begivenhed, at vi står over for en stor og nødvendig ændring. Til gavn for os, vores børn og børnebørn.

 

Tak!   

 

Tekst 38 | Oversigten over kildetekster

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk