Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Leszek Kołakowski: Det muntre lig, 1955

Leszek Kołakowski (1927-2009), polsk filosof og oprindelig marxist, men brød i 1966 med partiet og forlod Polen for at slå sig ned i vesten, hvor han fik karriere som filosof. Artiklen er skrevet i 1995, da de tidligere kommunister var kommet tilbage til regeringsmagten, som reformerede socialdemokrater. Også præsidentposten blev i 1995 besat af en tidligere topkommunist i 1995. Mange polakker frygtede derfor en tilbagevenden til tidligere tider.
Artiklen blev trykt i Tygodnik Powszechny (Almindeligt Ugeblad) har en bred katolsk orientering, men har altid været orienteret mod dialog.

Oversat fra Polsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Jeg er af den overbevisning, at lovprisningen af Den Polske Folkerepublik for de civilisatoriske fremskridt, som blev opnået, er både vildledende og uklog. Der var utvivlsomt tale om fremskridt inden for uddannelsesvæsenet, højere læreanstalter, inden for videnskab, sundhedsvæsen, samt med hensyn til industrialiseringen og urbaniseringen, ved opbygningen på landet og på en række andre områder. Men disse fremskridt var væsentligt ringere sammenlignet med lande, med et sammenligneligt civilisatorisk niveau før krigen. Derfor skal man ikke tilskrive disse fremskridt det socialistiske samfundssystem. Dette system skal derfor kritiseres for, at denne proces forløb meget langsomt og for det andet, at denne proces forløb med et omfattende spild.

Til gengæld er jeg ikke enig i den lidt hysteriske opfattelse, at der er en trussel, gående på, at folkerepublikken er ved at vende tilbage, eller at vi lever i noget, som ligner Den Polske Folkerepublik. Der eksisterer ingen trussel om at folkerepublikken vender tilbage, vi er ikke ved at komme tilbage til det despotiske étpartisystem, ej heller til styringen af alle de produktive kræfter under et herskende parti, som også kontrollerer alle kommunikationskanaler. Vi er heller ikke på vej til igen at få et hemmeligt og allestedsnærværende politiapparat med deraf følgende retsløshed. Ingen seriøse politikere ønsker sig tilbage til den tid.

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk