Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Maciej Stasinski: Polakker og ukrainere, 2001

Maciej Stasiński (1955- ) er journalist ved dagbladet, Gazeta Wyborcza. Han beskæftiger sig sisær med, hvordan polakkerne håndterer fortiden.

Oversat fra tysk af Jens Jørgen Nielsen.

 

I Polen hænger billedet af ukrainerne sammen med lidelse, bødler, ofre og bestræbelser på at genoprette et godt forhold. Det er det samme som gør sig gældende i forholdet mellem polakker og tyskere. Mange tyskere er i dag i stand til åbent at tale om den lidelse, tyskerne har påført polakkerne, og endda betragte det som en forbrydelse. På samme måde er mange polakker også i stand til at se ud over deres klare rolle som ofre og også anerkende, at fordrivelsen af nogle millioner tyskere var en forbrydelse, som de må bære et kollektivt ansvar for, samt at de områder, som tyskerne blev fordrevet fra på ingen måde var ”urpolske” områder, der ”vendte hjem til fædrelandet”. Med Ukraine forholder det sig anderledes. I forholdet mellem ukrainere og polakker er der også tale om forbrydelser og fordrivelser. Men ukrainerne ser sig selv som ofre og modparten som bøddel, og polakker gør præcist det samme, de ser nemlig sig selv som offer og ukrainerne som bøddel.

[…]

Til forskel fra forholdet mellem polakker og tyskere føler polakkerne i forhold til ukrainere ikke noget civilisatorisk mindreværdskompleks. Polakkerne har til gengæld et overlegenhedskompleks, der stammer fra det århundredlange politisk, økonomisk og kulturelle overherredømme. […] Polakkerne har haft den opfattelse, at de havde fundet deres plads i Ukraine som herskende adel. Den polske adel overtog de ukrainske bønder og kosakker, da de overtog godserne i Ukranie. Men de behandlede de ukrainske bønder som inventar. […] Mange nostalgiske erindringer fra det østlige Polen beskriver det harmoniske samliv mellem polakker og ukrainere, før de kommunistiske og nazistiske agitatorer kom. Men denne harmoni eksisterede kun under den forudsætning, at ukrainerne kendte deres plads i hierarkiet. Gjorde de ikke det blev de opfattet som en trussel. […]

Når polakkerne ikke om Ukraine og deres rolle i ukrainsk historie kommer de ikke uden om begreber som erobring, imperialistisk herredømme præget af arrogance, vold og foragt over for bondebefolkningen. Og det til trods for, at de selv som nation har oplevet en lignende uret, som oven i købet er blevet en væsentlig bestanddel af deres identitet. Derfor forstår mange polakker stadigvæk ikke, at enhver form for ukrainsk frigørelse må rette sig mod den polske dominans i Ukraine.

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk