Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Norman Davies: Opstand (Uddrag fra Rising, 2004)

Norman Davies er polsk gift britisk historiker. Han har viet det meste af sit liv til at ændre vestens opfattelse af polsk historie, som, han mener, er blevet fordrejet af alliancen under 2. Verdenskrig. Davies mener, at polakker blev ofre for en studehandel under slutningen af 2. Verdenskrig. 

 Oversat fra engelsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Den polske militære og politiske ledelse i Warszawa gav den endelige ordre til opstand. Men de lavede fejl i timingen. […] På grund af en politik med at fjerne Hjemmhærens våben fra Warszawa, så blev Hjemmehæren sendt i krig under en alvorlig mangel på våben. Koordinationen med vestmagterne var også svag og med Sovjetunionen faktisk ikke-eksisterende. På den politiske front kastede Hjemmehæren sig ud i en række satsninger, som ikke lykkedes. De ville indtage hovedstaden, de ville beskytte befolkningen fra tysk barbari og tage byen før den sovjetiske hær ankom. I stedet fik de: ingen kontrol på noget tidspunkt, tyskerne forlod ikke byen, og ca. 200.000 døde, og Sovjethæren kom aldrig. […]

Tilbage står spørgsmålet om den tabte generation. Der er ingen tvivl om, at den generation af unge, som blev udslettet under Warszawa opstanden i 1944, ville være fremstået som det bedst uddannede, det bedst motiverede og det mest beslutsomme element i befolkningen. […] Som det skete, så blev deres førstefødselsret overtaget af en ”kontra-klasse” af opportunister, spytslikkere og politiske sekretærer, hvis loyalitet befandt sig i en anden stat, og som beholdt deres magtmonopol i næsten et halvt århundrede.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk