Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Winston Churchill og Franklin Roosevelt: Telegram til Stalin, august 1944

Oversat fra engelsk af Jens Jørgen Nielsen.

Vi tænker på, hvad reaktionen vil være fra den offentlige opinion i verden, hvis anti-nazister i Warszawa i realiteten bliver opgivet. Vi mener, at vi alle tre allierede skal gøre vores yderste for at støtte patrioterne i byen. Vi håber, at du vil tillade nedkastning af øjeblikkelige forsyninger og våben til polakkerne - patrioterne i Warszawa. Du kan også hjælpe vores fly til at gøre det meget hurtigt? Vi håber, at du vil godkende det. Tiden er af allerstørste betydning.

 

Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk